Makten framförallt

Hittade detta i GPs ”Tyket” i dagens tidning:

I Uddevalla lämnar en av de tongivande socialdemokraterna, Louise Persson, politiken efter valet. För Radio Väst förklarar hon att hon är trött på att behöva sitta i opposition i fullmäktige.

– Men, undrar reporten, det hör väl till demokratins spelregler att man ibland får sitta i opposition?

– Som socialdemkrater har vi historiskt suttit i opposition väldigt få gånger och jag tycker att det är så det skall vara, klargör Persson.

Lite försynt undrar reportern om det inte är är väljarna som avgör.

– Naturligt är det väljarna som avgör, svarar Louise Persson. Men mitt engagemang bygger ju på att jag gick in i politiken under en tid när vi satt i majoritet och hade gjort det länge.

Man undrar vilka fullmäktigepolitiker det finns runt om i kommunerna.

Förraktet mot regeringen

Aftonbladet jämrar sig nu över regeringens sätt att presentera budgeten på. Istället för att dra alla punkter under en och samma nyhetsinslag i Rapport sprider istället regeringen ut förslagen över några veckor. Detta för att ge ett jämnare fokus på nyheterna. Detta gillas dock inte av Aftonbladet:

Det är inte frågan om att riksdagen först får ta ställning. Frågan är om regeringen ens är inblandad eller om det är Moderaternas strategiske partisekreterare Per Schlingmann som dirigerar presentationen av budgeten. Han vet att media sväljer hela betet och ingen kan ens diskutera förslagen eftersom de tillrättalagda presentationerna sker långt från den demokratiska församlingen.

Men snälla. Budgeten är fortfarande ett förslag och skall fortfarande klubbas igenom i riksdagen. Att det presenteras förslag innan dom egentligen är klubbade är vardagsmat och Aftonbladet vet självklart detta. Dock är det snarare sur eftersmak att regeringen får så mycket uppmärksamhet som är problemet.

Dock, det finns en poäng här. Riksdagen HAR blivit ett transportkompani, där besluten egentligen bestäms i korridorer och utskott. Riksdagen har tappat sin makt och gett den till partierna.

Det är visserligen i riksdagen som de formella besluten fattas, men i praktiken är det bara en kodifiering av överenskommelser som träffats i EU, i regeringskansliet eller i de centrala partikanslierna. Denna riksdagens osjälvständighet är en direkt följd av grundlagens utformning. Genomgripande konstitutionella förändringar såsom införandet av tvåkammarsystem, författningsdomstol och presidentstyre krävs därför för att ändra på detta.

Orden är fd. riksdagskvinnan (heter det så?) Anne-Marie Pålsson (M) och återfinns på Aftonbladet (ta-da!) Debatt (via Johan Ingerö). Demokratiunderskottet i Sverige har debatterats under en längre tid på liberala bloggar, men det är först när detta går emot Aftonbladets röda tro, DÅ passar det att gapa högljudt. Undrar vad Aftonbladets lösning är – författningsdomstol?

En stor vinst för medborgarna

DNs Henrik Brors reflekterar bra om Marianne Samuelssons avgång:

Men den vingliga uttolkningen av lagarna om strandskydd på Gotland är säkerligen inte det enda område där man kan se prov på hur de politiska makthavarna låter samhällseliten få en gräddfil. Den nya strandskyddslagen där kommuner ska fatta besluten öppnar nya möjligheter varnar miljövänner för. Marianne Samuelssons fall kan fungera som uppmuntran för fler tjänstemän och medborgare att våga ifrågasätta om alla behandlas lika inför lagen.

Precis. Regeringen har fått kritik från oppositionen (underligt) om att strandskyddet har ”urholkats” men där ansvaret helt enkelt har flyttats från länsstyrelse till kommunen. Närmare medborgarna helt enkelt. Mariannes fall kan nu ses som en varning att man faktiskt skall följa lagarna – annars händer det grejer.

Det som gör det lite svårare är att regeringen inte kan gå in och rota i kommunens politiska tillsättning som dom kan på länsnivå. Dock får då väljarna ett tydligare ansvar att hålla koll på sina folkvalda. Men det lär ju skyllas på regeringen när det inträffar.

Uppdatering: Hon får dock nya arbetsuppgifter inom regeringskansliet. Det lönar sig uppenbarligen att tänja på reglerna – jobbet får man behålla ändå. Nä, sparken på riktigt skall hon ha!

Juhults demokratitänk kan tolkas på flera sätt

Det har uppstått en liten debatt angående Håkan Juholts (S) demokratisyn. Har han anklagats av Karl Sigfrid (M) att vilja montera ner demokratin efter det att Juholt uttalat sig i Östran. Jag har letat efter artikeln, men nu har jag hittat den.

Juholt börjar med att prata om Junilistan och Piratpartiet:

Det är partier som aldrig skulle ha en chans att komma in i riksdagen. Junilistan är ett rent missnöjesparti och Piratpartiet tycker att det är okej att stjäla det någon annan äger. Det är väldigt många som inte tar det här valet på allvar.

Jobbigt Håkan att medborgarna inte röstade som du ville. Redan här anser jag att Håkans demokratisyn är nedmonterad. Men det kommer mera.

Lördagen innan valet gjordes det en undersökning som visade att 25 procent av svenskarna inte ens visste att det var ett val.

Ja, detta är ju ett problem… och Håkans lösning? Inte som i Belgien, där man måste rösta – annars riskerar man böter.

Ett alternativ är att låta varje parlament utse dem som ska representera sitt land i Europaparlamentet. På så sätt blir det 100 procent demokratiskt förankrat i stället för för kanske 15-20 procent som valdeltagandet ligger på i vissa länder nu.

Här kan man tolka Håkan på två sätt. Antingen så gäller detta förslag hela EU-parlamentsvalet – i och med att han faktiskt ondgör sig på svenska folkets engagemang. Eller så syftar han endast på de länder som just har 15-20 procent. Följdfrågan på alternativ två är naturligtvis – vart går gränsen då Håkan och hur skall man göra? Hålla valet och sedan, efter rösträkningen bestämma om folket skall få bestämma eller om makten flyttar in i riksdagen?

Hur som helst tycker jag att Håkan är ute och cyklar på tunn is, men jävligt djupt vatten under. Men jag kanske tycker fel – kanske lika bra att Håkan får bestämma det också? HaX tycker likadant.

Mer demokrati åt folket

Grundlagsutredningens arbete börjar att gå mot sitt slut och nu börjar det läcka ut lite information. Alla är tydligen överrens också, vilket borde innebär att utredningens förslag borde kunna gå igenom riksdagen. Och det är hel del glädjande besked som kommer fram:

  • Skilda valdagar – bra så att kommunala frågor kommer fram bättre. Det många som bestämmer sig för ett parti på riksnivå och sedan stoppar samma färg i landsting- och kommunalval
  • Personalvalsspärren sänks från 8% till 5% – ytterligare en förbättring
  • 10% av medborgarna skall kunna tvinga fram extra kommunala folkomröstningar
  • Efter ett val skall riksdagen rösta om statsministers förtroende – vilket gör att riksdagen får en bättre kontrollfunktion.

Lägg märke till att det är de borgerliga tillsammans med miljöpartiet. (s) och (v) gillar demokrati, men bara när det gynnar dom själva.

[SvD]