Mer demokrati åt folket

Grundlagsutredningens arbete börjar att gå mot sitt slut och nu börjar det läcka ut lite information. Alla är tydligen överrens också, vilket borde innebär att utredningens förslag borde kunna gå igenom riksdagen. Och det är hel del glädjande besked som kommer fram:

  • Skilda valdagar – bra så att kommunala frågor kommer fram bättre. Det många som bestämmer sig för ett parti på riksnivå och sedan stoppar samma färg i landsting- och kommunalval
  • Personalvalsspärren sänks från 8% till 5% – ytterligare en förbättring
  • 10% av medborgarna skall kunna tvinga fram extra kommunala folkomröstningar
  • Efter ett val skall riksdagen rösta om statsministers förtroende – vilket gör att riksdagen får en bättre kontrollfunktion.

Lägg märke till att det är de borgerliga tillsammans med miljöpartiet. (s) och (v) gillar demokrati, men bara när det gynnar dom själva.

[SvD]