Förraktet mot regeringen

Aftonbladet jämrar sig nu över regeringens sätt att presentera budgeten på. Istället för att dra alla punkter under en och samma nyhetsinslag i Rapport sprider istället regeringen ut förslagen över några veckor. Detta för att ge ett jämnare fokus på nyheterna. Detta gillas dock inte av Aftonbladet:

Det är inte frågan om att riksdagen först får ta ställning. Frågan är om regeringen ens är inblandad eller om det är Moderaternas strategiske partisekreterare Per Schlingmann som dirigerar presentationen av budgeten. Han vet att media sväljer hela betet och ingen kan ens diskutera förslagen eftersom de tillrättalagda presentationerna sker långt från den demokratiska församlingen.

Men snälla. Budgeten är fortfarande ett förslag och skall fortfarande klubbas igenom i riksdagen. Att det presenteras förslag innan dom egentligen är klubbade är vardagsmat och Aftonbladet vet självklart detta. Dock är det snarare sur eftersmak att regeringen får så mycket uppmärksamhet som är problemet.

Dock, det finns en poäng här. Riksdagen HAR blivit ett transportkompani, där besluten egentligen bestäms i korridorer och utskott. Riksdagen har tappat sin makt och gett den till partierna.

Det är visserligen i riksdagen som de formella besluten fattas, men i praktiken är det bara en kodifiering av överenskommelser som träffats i EU, i regeringskansliet eller i de centrala partikanslierna. Denna riksdagens osjälvständighet är en direkt följd av grundlagens utformning. Genomgripande konstitutionella förändringar såsom införandet av tvåkammarsystem, författningsdomstol och presidentstyre krävs därför för att ändra på detta.

Orden är fd. riksdagskvinnan (heter det så?) Anne-Marie Pålsson (M) och återfinns på Aftonbladet (ta-da!) Debatt (via Johan Ingerö). Demokratiunderskottet i Sverige har debatterats under en längre tid på liberala bloggar, men det är först när detta går emot Aftonbladets röda tro, DÅ passar det att gapa högljudt. Undrar vad Aftonbladets lösning är – författningsdomstol?