Juholt inte ute på djupt vatten

Skjut först och fråga sen – Juholt fortsätter precis som vanligt. Nu är det påståendet att skolsegregationen som enligt HJ är större i Sverige än i USA. Detta får nu mothugg av undervisningsrådet Annika Vester:

– Nej, nej, det är inte korrekt

Läser man lite vad det handlar om har ändå Juholt förklarat vidare att han menar att påverkan av den socioekonomiska statusen har ökat – men det har inget med skolsegregation. Dock gäller försämringen mellan 2009 och 2010 – det är alltså svårt att dra några slutsatser. Uppgifterna kommer från PISA-rapporten – men undersöker bara läsförståelsen, inga andra övriga ämnen och alltså skolan i stort.

Men enligt Pisa-rapporten har den de facto ökat. Men det går det inte att fastställa när ökningen började under perioden 2000-2009.

– Det går inte. Det kan vara förändringar som ligger väldigt långt tillbaka i tiden som börjar ge effekter först 10-15 år senare, säger Sverker Härd.

Han anser att Pisa-rapporten inte ger stöd för att säga generellt att de socioekonomiska effekterna på studieresultaten skulle vara lika som i USA.

– Ska man vara strikt så ska man avgränsa sig till de ämnesområden som studeras och det är läsförståelse. Men huruvida det är andra ämnesområden är mycket osäkrare.

Håkan var väl inte helt fel ute ändå – han vidgade bara begreppen ”skolsegregation” något samt blåste upp några siffror från en rapport om ett begränsat ämne och utan att ta del av vad experter säger. Precis som alla politiker alltid gör – storm i ett vattenglas alltså.

Juhults demokratitänk kan tolkas på flera sätt

Det har uppstått en liten debatt angående Håkan Juholts (S) demokratisyn. Har han anklagats av Karl Sigfrid (M) att vilja montera ner demokratin efter det att Juholt uttalat sig i Östran. Jag har letat efter artikeln, men nu har jag hittat den.

Juholt börjar med att prata om Junilistan och Piratpartiet:

Det är partier som aldrig skulle ha en chans att komma in i riksdagen. Junilistan är ett rent missnöjesparti och Piratpartiet tycker att det är okej att stjäla det någon annan äger. Det är väldigt många som inte tar det här valet på allvar.

Jobbigt Håkan att medborgarna inte röstade som du ville. Redan här anser jag att Håkans demokratisyn är nedmonterad. Men det kommer mera.

Lördagen innan valet gjordes det en undersökning som visade att 25 procent av svenskarna inte ens visste att det var ett val.

Ja, detta är ju ett problem… och Håkans lösning? Inte som i Belgien, där man måste rösta – annars riskerar man böter.

Ett alternativ är att låta varje parlament utse dem som ska representera sitt land i Europaparlamentet. På så sätt blir det 100 procent demokratiskt förankrat i stället för för kanske 15-20 procent som valdeltagandet ligger på i vissa länder nu.

Här kan man tolka Håkan på två sätt. Antingen så gäller detta förslag hela EU-parlamentsvalet – i och med att han faktiskt ondgör sig på svenska folkets engagemang. Eller så syftar han endast på de länder som just har 15-20 procent. Följdfrågan på alternativ två är naturligtvis – vart går gränsen då Håkan och hur skall man göra? Hålla valet och sedan, efter rösträkningen bestämma om folket skall få bestämma eller om makten flyttar in i riksdagen?

Hur som helst tycker jag att Håkan är ute och cyklar på tunn is, men jävligt djupt vatten under. Men jag kanske tycker fel – kanske lika bra att Håkan får bestämma det också? HaX tycker likadant.