Juholt inte ute på djupt vatten

Skjut först och fråga sen – Juholt fortsätter precis som vanligt. Nu är det påståendet att skolsegregationen som enligt HJ är större i Sverige än i USA. Detta får nu mothugg av undervisningsrådet Annika Vester:

– Nej, nej, det är inte korrekt

Läser man lite vad det handlar om har ändå Juholt förklarat vidare att han menar att påverkan av den socioekonomiska statusen har ökat – men det har inget med skolsegregation. Dock gäller försämringen mellan 2009 och 2010 – det är alltså svårt att dra några slutsatser. Uppgifterna kommer från PISA-rapporten – men undersöker bara läsförståelsen, inga andra övriga ämnen och alltså skolan i stort.

Men enligt Pisa-rapporten har den de facto ökat. Men det går det inte att fastställa när ökningen började under perioden 2000-2009.

– Det går inte. Det kan vara förändringar som ligger väldigt långt tillbaka i tiden som börjar ge effekter först 10-15 år senare, säger Sverker Härd.

Han anser att Pisa-rapporten inte ger stöd för att säga generellt att de socioekonomiska effekterna på studieresultaten skulle vara lika som i USA.

– Ska man vara strikt så ska man avgränsa sig till de ämnesområden som studeras och det är läsförståelse. Men huruvida det är andra ämnesområden är mycket osäkrare.

Håkan var väl inte helt fel ute ändå – han vidgade bara begreppen ”skolsegregation” något samt blåste upp några siffror från en rapport om ett begränsat ämne och utan att ta del av vad experter säger. Precis som alla politiker alltid gör – storm i ett vattenglas alltså.