Det har börjat röra på sig med LAS:en

Det börjar röra sig i LAS-frågan. Centerpartiet har bestämt sig att skiten skall bort, eller i vart fall reformeras så att de värsta bieffekterna av lagen försvinner. Detta tas dock inte väl emot i alla läger – faktiskt, inte i något annat läger (nästan och nästan). Det är bara Centern som driver frågan. Heder åt detta!

Ja, men hur ligger det till då? Som vanligt verkar ju de bägge sidor ha rätt – fastän dom håller på två diametralt motsatta åsikter. Man kan ju faktiskt bli ledsen för värre och lär knappast påverka politiker förtroendet och intresset för politik i rätt riktning.

Se upp för de svarta korparna som skyller allt på LAS, de har ett syfte. Vi bör istället ge LAS en återställare så att lagen förstärks. Det ger trygghet och omställningsmöjligheter på arbetsmarknaden. LAS låser inte ungdomar ute från arbetsmarknaden, oseriösa arbetsgivare gör det.

Den som skriver detta är naturligtvis sosse och tycker att LAS är jättebra. Självklart duckar man för vetenskapen som säger att just LAS innebär att icke etablerade personer har svårt att få tillträde på arbetsmarknaden. Dick Erixon har varit på seminarium:

Han [docent Per Skedinger vid Institutet för Näringslivsforskning] har gått igenom 85 empiriska studier varav mer än hälften publicerats de senaste tre åren.

[…]

Forskningsrapporterna kommer delvis till motstridiga slutsatser på vissa områden, men Per Skedinger lyfter fram resultat där forskningen pekar i samma riktning.

[…]

Antställningsskydd ger minskad dynamik och långsammare strukturomvandling. Det blir färre nya jobb och färre nya företag. ”Anställningsskyddet har ett visst pris”, medgav Österberg men menade att det är något som samhället är berett att betala.

[…]

Mest intressant tycker jag dock studierna är som tar upp “upplevd trygghet på arbetsmarknaden“. Det är studier som fokuserat på hur nöjda individer i olika system är med sin trygghet. Det är naturligtvis helt subjektiva upplevelser, men slutsatsen lyder: “Anställda i länder med starkt anställningsskydd känner sig inte tryggare, snarare tvärtom.”

Förklaringen är att i de länder som har lägre anställningsskydd är det samtidigt lättare att få nytt jobb. Det gör att de som är missnöjda med sitt jobb av någon anledning enklare kan byta till annat jobb om anställningsskyddet är svagare. Man förlorar ingen turordning eller annan förmån på att byta till ett jobb man trivs med.

Vi har i Sverige Europas högsta ungdomsarbetslöshet. Varför då? För att vi inte satsar tillräckligt med pengar på fräcka arbetsmarknadsåtgärder? Eller kan det bero liiiite på en stel arbetsmarknad och hög kostnad för anställning? Fundera på det lite självt – om du själv hade varit företagare. Att någon annan bestämmer vem du skall säga upp när du väl måste dra ner – kanske en ung, begåvad människa som tagit fram din nya produkt, men börjat ”sist” måste lämna för att någon annan säger så? LAGEN säger så…

Globaliseringsrådet har också nämt LAS som en fråga som Sverige måste ta tag i för att möta den nya världen. Dags att sätta igång då regeringen. Antar dock att dom inte vågar ta i denna fråga så nära valet. Blir det dock en valseger 2010 för den borgerliga regeringen så kommer nog det öppnas dörrar – var så säkra. Sverige håller kanske på att av-sossifieras?

Regeringen får nog passa sig

(S) har nu äntligen kommit från med något konkret – eller? Jobbpolitiken har reviderats och mottagit rätt bra på Aftonbladets omröstning. 56% för! Förslaget hyllas av läsarna”…

Dock tycker jag nog att förslaget har vissa bra poänger. I stort består det av följande punkter:

  • Lägg ner Arbetsförmedlingen och skapa en kompetensförmedling i stället. Arbetssökande ska få hjälp att skaffa sig rätt kompetens och arbetsgivare ska få lätt att hitta rätt kompetens.
  • Inför en kompetensförsäkring som gör det möjligt att studera mitt i arbetslivet utan att behöva ta studielån.
  • Tillsätt en kompetenskomission för att kartlägger behov och tillgång på yrkesutbildningar och starta utbildningssatsningar.
  • Slå ihop delar av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till en ny organisation som ska heta Kraftsam.
  • Alla människor ska kunna leva på en lön. Alla som har behov av det ska ha rätt till en handlingsplan och personlig handledare för att utifrån sina behov få aktivt stöd mot ett arbete.

Rätt mycket av förslaget är ändå mycket ”jibberish” – alltså det gamla vanliga. Att byta namn på en myndighet är väl inte så mycket att skryta med, men den stora poängen är ändå att faktiskt samordna FK och Arbetsförmedlingen på ett bättre sätt. Ta ett totalgrepp på situationen. Bra av sossarna.

Dock finns det en del planekonomiska idéer i förslaget som jag (och andra) inte gillar. Vad sägs om:

Trots akut jobbkris är det viktigt att planera för framtidens jobb. Vi vill inrätta en Kompetenskommission som kartlägger det framtida behovet av och tillgången på yrkesutbildningar nationellt och regionalt och tar initiativ till utbildningssatsningar.

Kort och gott – vi skall få en ny myndighet/kommission med politiker/tjänstemän som skall sitta med spåkula för att bestämma vilka som är framtidensyrken. Om någon startar en utbildning med ”fel” yrke, får denna skola inga pengar – trots att behovet på marknaden finns, medans andra yrken som INTE behövs kommer att få bidrag.

Detta kan jag också hålla med om: ”Alla människor ska kunna leva på en lön” Regeringen är redan på rätt spår genom sina skattesänkningar.

Gör det enklare för företagande

Regeringen vill nu försöka göra det enklare för unga att starta företag och det är väl inte en sekund för tidigt. Det finns en mängd märkligheter i hur stöden från staten ser ut idag. Exempelvis måste man vara 25 år gammal för att kunna söka Starta-eget-bidrag. Vill man vara med i Ungdomsgarantin måste man har varit arbetslös i 3 månader.

Varför dessa trösklar? Varför måste man gå arbetslös i 3 månader innan man kan kliva in i något program? Om tidsluckan hade tagits bort hade troligtvis inte platserna svämmat över eftersom man dels kan låta handläggarna sortera bland ansökningarna, samt att alla troligtvis INTE hade sökt programmet.

25årsgränsen för starta-eget-bidrag är ännu märkligare. Om ni har sett de senaste tidernas företag som gör succé världen över är det inte sällan människor som är UNDER 25 år – och som också har drivit företag sedan många år tillbaks.

Alla partier är för att sänka ålderskravet vilket är hoppfullt och hoppas att detta verkligen blir av.

[SvD]

Inte bra att samtalen bryter samman

Samtalen mellan Svenskt Näringsliv och de fackliga organisationerna har brutit samman. Det gick inte att komma fram till något ”nytt Saltsjöbadsavtal” och nu får vi leva kvar med ett avtal som är drygt 70 gammalt. Precis vad Sverige behöver i den globaliserade världen.

Enligt Svenskt Näringsliv bröt samtalen samman då LO och PTK inte velat diskutera förslag om begränsningar i konfliktregler och vad gäller turordningsreglerna i las.

Arbetsgivarsidan ville att kompetens och skicklighet skulle få vägas in när det gäller turordningen.

Varför facken försvarar de lata och inkompetenta framgår inte av artikeln, men facket verkar inte uttala sig. Endast SNs representant ”får” uttala sig i artikeln. Undrar när fackens reaktioner kommer.

En stötesten – och den på förhand utpekade frågan – var konfliktreglerna. Eftersom detta är ett oerhört starkt vapen för facken var det självklart att dom inte skulle ge mig sig i denna fråga. Synd, eftersom regelerna idag leder till väldigt märkliga och fruktansvärt orättvisa – framförallt – sympatikonflikter, vilket inte bara drabbar det utpekade företaget utan även oskyliga företag. Att facken vill ha kvar denna rätt visar bara på vilken inställning dom har till företagare… inget ont som har något gott med sig liksom.

Att Sveriges arbetsmarkand är i behov av en riktigt förnyelse borde vara självklart för de flesta. Vi har en oerhört trög arbetsmarknad vilket stänger ut unga och invandrare, vi har höga ingångslöner vilket gör att okvalificerat arbete inte lönar sig att driva på ”vitt” sätt – det blir svartarbete istället. Eller inget arbete alls… vilket får betalas av de som väl har jobb, med höga ingångslöner och hög beskattning. Fiffig rundgång va’?

[SvD] [SvD] [DN] [DN]

Ja – tänk om chefen får bestämma

Att Aftonbladet var sossar visste vi ju (ägs ju av LO, vilket är samma sak). Men att dom var dumma visste jag inte… Nu skall chefen tydligen inte få bestämma vem som skall få sparken.

Svenskt Näringsliv tänker sig att facket i praktiken ska gå med på att avskaffa anställningsskyddet. Principen ”först in, sist ut” – grunden i Lagen om anställningsskydd – underkänner arbetsgivarna helt. I stället tänker de sig att de ”skickligaste” ska få behålla jobbet.

Anställningsskyddet är väl knappast helt ”avskaffat” för att man låter de flitigast och mest lämpade stanna. Varför envisas vänstern med att skydda personer som är arbetsskygga? Vet många som har slappnat av för att ”man har varit här så länge” – människor är grunden lata.

Löntagarens rättigheter ligger just i turordningen. Att det inte är chefen som efter eget huvud bestämmer vem som ska få gå, eller hur som helst kan fatta beslut om vem som ska få tillbaka jobbet.

Löntagaren ”rättighet”. Jag behöver tusan me’ inga rättigheter som i slutändan drabbar mig själv. Det blir en stel arbetsmarknad vilket gör det svårt att hitta nya jobb – folk är ju livrädda för att ge ”sin plats”. Dessutom har arbetsgivaren svårt eftersom han/hon själv inte får bestämma vilka han/hon får sparka. Facket måste ju säga sitt – och då gäller det banneme’ att vara med – annars åker man ut illa kvickt.

Detta är bara ett sätt för facket att behålla makter – vilket leder till en stel arbetsmarknad för alla.

[Aftonbladet]

Ge pengarna direkt till de varslade !

Via Fredrik Segerfeldt hittar jag ett rätt intressant synsätt. De 1,5 miljardrarna som regeringen nu skall lägga på Volvos varslade blir ca 375 000 kronor per person.

Tänk om man istället gav varje människa 375 000 kronor – så får dom bestämma helt själva vad som skulle göras. Vissa hade nog startat eget, andra hade vidareutbildat sig och några hade sökt sig till nya jobb.

Några få hade kanske lagt sig på soffan – men dom är OTROLIGT få – om ens några.

Människors drivkraft är mycket starkare än politikers utbildningspaket och arbetsförmedlingens handläggare.

Hjälp småföretagarna!

Det finns en lagstadgad rätt i Sverige att ta ut fem veckors semester. Ibland blandar (medvetet?) vissa fackliga förespråkare ihop detta med kollektivavtal, men det är lögn. (Semesterlag 1977:480, 4 §) Bara för att få det sagt…

Småföretagare i Sverige betraktas i mångt och mycket också som ”anställda”. Det skall betalas sociala avgifter på löneutbetalningarna och självklart inkomstskatt på lönen. Men hur är det då med arbete och fritid? Som ledarsidan på SvD visar:

…de flesta av Sveriges småföretagare jobbar mer än veckans 40 arbetstimmar…

Två av tre småföretagare tar ut mindre än 15 dagar semester under sommaren

Fem procent tar inte ut någon semester alls. Mest jobbar enmansföretagarna – som utgör nästan hälften av alla företag i Sverige, närmare 450000 personer – under sommaren: 14 timmar mer per vecka under juli än fast anställda.

När småföretagarna väl tar ut sin semester kopplar de sällan bort jobbet helt ändå; två av tre vd:ar i småföretag förväntas läsa och svara på e-post under semestern, enligt en undersökning från Tele2.

Hade något liknande krävts av en anställd av ett företag – att kolla av sin e-mail under semester – hade det nog betraktats som ”stand-by-läge” med kompensation som följd. Vilket kanske inte är mer än riktigt, men skillnanden mellan att vara anställd och vara egen måste minska. Om nu regeringen har ökat skillnanden mellan att jobba och inte jobba, måste den på detta området gå åt motsatt håll.

Kanske en variant är att kunna välja att stå utanför de sociala trygghetssystemen? Bejakarna av detta kommer väl klaga i högan sky, men varför inte? Jag tror att varje människa är fullt kapabel att ta sina egna beslut och väga för- och nackdelar med val hon gör. Uppenbarligen väljer många detta, men det behövs att fler våga ta steget till att vara egna.

[SvD]