Inte bra att samtalen bryter samman

Samtalen mellan Svenskt Näringsliv och de fackliga organisationerna har brutit samman. Det gick inte att komma fram till något ”nytt Saltsjöbadsavtal” och nu får vi leva kvar med ett avtal som är drygt 70 gammalt. Precis vad Sverige behöver i den globaliserade världen.

Enligt Svenskt Näringsliv bröt samtalen samman då LO och PTK inte velat diskutera förslag om begränsningar i konfliktregler och vad gäller turordningsreglerna i las.

Arbetsgivarsidan ville att kompetens och skicklighet skulle få vägas in när det gäller turordningen.

Varför facken försvarar de lata och inkompetenta framgår inte av artikeln, men facket verkar inte uttala sig. Endast SNs representant ”får” uttala sig i artikeln. Undrar när fackens reaktioner kommer.

En stötesten – och den på förhand utpekade frågan – var konfliktreglerna. Eftersom detta är ett oerhört starkt vapen för facken var det självklart att dom inte skulle ge mig sig i denna fråga. Synd, eftersom regelerna idag leder till väldigt märkliga och fruktansvärt orättvisa – framförallt – sympatikonflikter, vilket inte bara drabbar det utpekade företaget utan även oskyliga företag. Att facken vill ha kvar denna rätt visar bara på vilken inställning dom har till företagare… inget ont som har något gott med sig liksom.

Att Sveriges arbetsmarkand är i behov av en riktigt förnyelse borde vara självklart för de flesta. Vi har en oerhört trög arbetsmarknad vilket stänger ut unga och invandrare, vi har höga ingångslöner vilket gör att okvalificerat arbete inte lönar sig att driva på ”vitt” sätt – det blir svartarbete istället. Eller inget arbete alls… vilket får betalas av de som väl har jobb, med höga ingångslöner och hög beskattning. Fiffig rundgång va’?

[SvD] [SvD] [DN] [DN]