Regeringen får nog passa sig

(S) har nu äntligen kommit från med något konkret – eller? Jobbpolitiken har reviderats och mottagit rätt bra på Aftonbladets omröstning. 56% för! Förslaget hyllas av läsarna”…

Dock tycker jag nog att förslaget har vissa bra poänger. I stort består det av följande punkter:

  • Lägg ner Arbetsförmedlingen och skapa en kompetensförmedling i stället. Arbetssökande ska få hjälp att skaffa sig rätt kompetens och arbetsgivare ska få lätt att hitta rätt kompetens.
  • Inför en kompetensförsäkring som gör det möjligt att studera mitt i arbetslivet utan att behöva ta studielån.
  • Tillsätt en kompetenskomission för att kartlägger behov och tillgång på yrkesutbildningar och starta utbildningssatsningar.
  • Slå ihop delar av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till en ny organisation som ska heta Kraftsam.
  • Alla människor ska kunna leva på en lön. Alla som har behov av det ska ha rätt till en handlingsplan och personlig handledare för att utifrån sina behov få aktivt stöd mot ett arbete.

Rätt mycket av förslaget är ändå mycket ”jibberish” – alltså det gamla vanliga. Att byta namn på en myndighet är väl inte så mycket att skryta med, men den stora poängen är ändå att faktiskt samordna FK och Arbetsförmedlingen på ett bättre sätt. Ta ett totalgrepp på situationen. Bra av sossarna.

Dock finns det en del planekonomiska idéer i förslaget som jag (och andra) inte gillar. Vad sägs om:

Trots akut jobbkris är det viktigt att planera för framtidens jobb. Vi vill inrätta en Kompetenskommission som kartlägger det framtida behovet av och tillgången på yrkesutbildningar nationellt och regionalt och tar initiativ till utbildningssatsningar.

Kort och gott – vi skall få en ny myndighet/kommission med politiker/tjänstemän som skall sitta med spåkula för att bestämma vilka som är framtidensyrken. Om någon startar en utbildning med ”fel” yrke, får denna skola inga pengar – trots att behovet på marknaden finns, medans andra yrken som INTE behövs kommer att få bidrag.

Detta kan jag också hålla med om: ”Alla människor ska kunna leva på en lön” Regeringen är redan på rätt spår genom sina skattesänkningar.