Schlingmann får på nöten

Per Schlingman (partisekreterare i Moderaterna) får nu rejält på nöten i bloggosfären och av ordföranden i Svenskt Näringsliv, Signhild Arnegård Hansen.

Anledningen till detta är Pers populistiska utfall mot ”företagnade” och nu har Signhild bitit tillbaks ordentligt:

Av Svenskt Näringslivs 55000 medlemsföretag är drygt två tredjedelar små, ägarledda företag med färre än tio anställda. Nio av tio har färre än 50 anställda. I de allra flesta av dessa företag finns inga bonusar, inga vidlyftiga pensionsavtal och inga fallskärmar. Visst är lönerna ofta rörliga, men framförallt neråt: om verksamheten går dåligt får vd ofta ingen lön alls

Läs och begrunda…

[SvD – Signhild Arnegård Hansen] [Johan Ingerö] [Peace, Love & Capitalism]

Kan han inte svaret?

Littorin i DN:

Säg vilken arbetsmarknad som kan svälja 145.000 arbetslösa på två år.

Minska skatterna för enmansföretag, ta bort regler, höj grundavdraget och gör det enklare att få F-skatte-sedel. Det är enskila näringsidkare som är framtiden ”Totto”. Storbolag som Volvo, ABB och SSAB finns, men det kommer inte att skapas sådana företag något mer.

Ta bort egenavgifterna för alla enmansbolag – dom kan ju ändå aldrig utnyttja sjukförsäkring och A-kassa.

Stön… var inte detta en borgerlig och företagarvänlig regering?

[DN]

Hjälp småföretagarna!

Det finns en lagstadgad rätt i Sverige att ta ut fem veckors semester. Ibland blandar (medvetet?) vissa fackliga förespråkare ihop detta med kollektivavtal, men det är lögn. (Semesterlag 1977:480, 4 §) Bara för att få det sagt…

Småföretagare i Sverige betraktas i mångt och mycket också som ”anställda”. Det skall betalas sociala avgifter på löneutbetalningarna och självklart inkomstskatt på lönen. Men hur är det då med arbete och fritid? Som ledarsidan på SvD visar:

…de flesta av Sveriges småföretagare jobbar mer än veckans 40 arbetstimmar…

Två av tre småföretagare tar ut mindre än 15 dagar semester under sommaren

Fem procent tar inte ut någon semester alls. Mest jobbar enmansföretagarna – som utgör nästan hälften av alla företag i Sverige, närmare 450000 personer – under sommaren: 14 timmar mer per vecka under juli än fast anställda.

När småföretagarna väl tar ut sin semester kopplar de sällan bort jobbet helt ändå; två av tre vd:ar i småföretag förväntas läsa och svara på e-post under semestern, enligt en undersökning från Tele2.

Hade något liknande krävts av en anställd av ett företag – att kolla av sin e-mail under semester – hade det nog betraktats som ”stand-by-läge” med kompensation som följd. Vilket kanske inte är mer än riktigt, men skillnanden mellan att vara anställd och vara egen måste minska. Om nu regeringen har ökat skillnanden mellan att jobba och inte jobba, måste den på detta området gå åt motsatt håll.

Kanske en variant är att kunna välja att stå utanför de sociala trygghetssystemen? Bejakarna av detta kommer väl klaga i högan sky, men varför inte? Jag tror att varje människa är fullt kapabel att ta sina egna beslut och väga för- och nackdelar med val hon gör. Uppenbarligen väljer många detta, men det behövs att fler våga ta steget till att vara egna.

[SvD]