Schlingmann får på nöten

Per Schlingman (partisekreterare i Moderaterna) får nu rejält på nöten i bloggosfären och av ordföranden i Svenskt Näringsliv, Signhild Arnegård Hansen.

Anledningen till detta är Pers populistiska utfall mot ”företagnade” och nu har Signhild bitit tillbaks ordentligt:

Av Svenskt Näringslivs 55000 medlemsföretag är drygt två tredjedelar små, ägarledda företag med färre än tio anställda. Nio av tio har färre än 50 anställda. I de allra flesta av dessa företag finns inga bonusar, inga vidlyftiga pensionsavtal och inga fallskärmar. Visst är lönerna ofta rörliga, men framförallt neråt: om verksamheten går dåligt får vd ofta ingen lön alls

Läs och begrunda…

[SvD – Signhild Arnegård Hansen] [Johan Ingerö] [Peace, Love & Capitalism]