Kan han inte svaret?

Littorin i DN:

Säg vilken arbetsmarknad som kan svälja 145.000 arbetslösa på två år.

Minska skatterna för enmansföretag, ta bort regler, höj grundavdraget och gör det enklare att få F-skatte-sedel. Det är enskila näringsidkare som är framtiden ”Totto”. Storbolag som Volvo, ABB och SSAB finns, men det kommer inte att skapas sådana företag något mer.

Ta bort egenavgifterna för alla enmansbolag – dom kan ju ändå aldrig utnyttja sjukförsäkring och A-kassa.

Stön… var inte detta en borgerlig och företagarvänlig regering?

[DN]