Det är inte lätt att vara chef

Den nya chefen för DO (DiskrimineringsOmbudsmannen) har fått det sämsta betyget i tidningen Chefs undersökning och detta gör Aftonbladet en grej på. Förstår egentligen inte varför…

Hon är chef för en myndighet som har ansvar för att värna om respekten mellan människor. Men hon har ett problem med det själv, säger en av Katri Linnas medarbetare till Chef.

Hon slår in kilar mellan medarbetare genom att snacka skit om dem, säger en annan underställd.

Tycker snarare det är logiskt. Hon är chef på en myndighet som arbetar för att slå in kilar mellan människor. Att dela upp individer i grupper som man sedan med statistisk kan ta fram diskrimineringssamband mellan. Tycker i så fall att hon är en bra person att styra myndigheten.

En annan variant på åsikt är Marys – vem bryr sig om en undersökning egentligen? Dock är ju detta en ny myndighet som är under uppbyggnad och vi vet ju alla hur människor reagerar under förändring. Och ilska riktas gärna uppåt – mot chefen. Chef bör nog göra om undersökningen om något år eller så. Fast då kan man ju alltid hoppas att myndigheten är nerlagd.

Vem blir kränkt först

DN har under några dagar publicerat en artikelserie av Maciej Zeremba som heter ”Vem blir kränkt först”. Det är en skrämmande (faktiskt) artikeln som handlar om den situation man hamnar i när man skapar lagar som är politiskt korrekta – och när folk faktiskt lär sig att utnyttja dessa lagar för sin egen vinning. Om hälften vore sant så är det tillräckligt för att faktiskt göra något åt det.

Detta handlar om hur lärare på Lärarhögskolan blir anmälda för att dom underkänner svenskalärare för dålig svenska samt får alla uttalanden i klassrummen vridna till sin nackdel till den milda grad att lärare börjar hålla tyst och inte våg närma sig elevgruppen. Även utvecklingen av ordet ”kränkt” gås igenom från att vara en sällan använd ord i början av 90-talet, men som nu användas för att beskriva allt från hur våldtagna kvinnor känner sig till hur en militär på Gotland känner sig när hans u-båt flyttas till Stockholm – inflation någon?

Det som gör historien ännu mer skrämmande är att läraren inte har fått säga sitt, brev från andra studenten som försvarar läraren inte har lästs och en mängd andra omständigheter gör historiken till en vidrig sak. 90 000 pungade dock studenterna ut i skadestånd. En 16-årig flicka i Timrå fick samma pengar efter att hon hade blivit våldtagen.

Läs!

[Del 1 – Först kränkt vinner] [Del 2 – Tyst i klassen] [Del 3 – Jaktscener från Lärarhögskolan]