Det är inte lätt att vara chef

Den nya chefen för DO (DiskrimineringsOmbudsmannen) har fått det sämsta betyget i tidningen Chefs undersökning och detta gör Aftonbladet en grej på. Förstår egentligen inte varför…

Hon är chef för en myndighet som har ansvar för att värna om respekten mellan människor. Men hon har ett problem med det själv, säger en av Katri Linnas medarbetare till Chef.

Hon slår in kilar mellan medarbetare genom att snacka skit om dem, säger en annan underställd.

Tycker snarare det är logiskt. Hon är chef på en myndighet som arbetar för att slå in kilar mellan människor. Att dela upp individer i grupper som man sedan med statistisk kan ta fram diskrimineringssamband mellan. Tycker i så fall att hon är en bra person att styra myndigheten.

En annan variant på åsikt är Marys – vem bryr sig om en undersökning egentligen? Dock är ju detta en ny myndighet som är under uppbyggnad och vi vet ju alla hur människor reagerar under förändring. Och ilska riktas gärna uppåt – mot chefen. Chef bör nog göra om undersökningen om något år eller så. Fast då kan man ju alltid hoppas att myndigheten är nerlagd.