Thomas och skatterna

Thomas Östros har under kongressen visat på sitt och sitt partis totala förakt mot oss medborgare. Först ut (Via Apelsineld):

Generella skattesänkningar är ett slöseri med gemensamma medel.

Mannen har alltså helt tappat greppet om vartifrån skatterna kommer. Uppenbarligen så trycks dom i en hemlig källare i Rosenbad, dit endast finansministern har tillträde. Vad tror karln’ egentligen? Det är vi som arbetar och konsumerar som betalar in våra ihoptjänande pengar till stat, landsting och kommun. Inget annat… Vidare (åter igen genom Apelsineld):

Regeringen lämnar en skattesänkarskuld efter sig som vi får handskas med en lång tid framöver

Här skall noteras att i oppositionens budgetförslag finns också ett underskott – det måste alltså lånas. Dock pratas det inte om någon ”skattesänkarskuld” där inte. Hur menar Thomas här undrar jag? Statsskulder har väl uppkommit i alla herrans år både för att skatter har höjts och sänkts. Att lågkonjunkturen spelar in verkar inte finnas i åtanke. Man kan alltid hoppas att folk se igenom falskheten i detta i september nästa år.

Dagens (s)itat

Thomas Östros ”e’ la’ en go gubbe”. Vad tänker egentligen människan med när han säger:

Skatterna är nu nere på sådana nivåer att vi får svårt att klara kvaliteten i välfärden. Barnens skola och sjukvården behöver ökade resurser.

Citatet skall ses i ljuset av att Sverige har världens näst högsta skattetryck. Vi har dock långtifrån världens bästa ”barnens skola” eller sjukvård och ändå står karl och säger att vi måste höja skatterna. Från Aftonbladets utfrågning

Uppdatering: Fredrik Segerfeldt har en lite längre utläggning om Östros vilse i pannkakan.