Thomas och skatterna

Thomas Östros har under kongressen visat på sitt och sitt partis totala förakt mot oss medborgare. Först ut (Via Apelsineld):

Generella skattesänkningar är ett slöseri med gemensamma medel.

Mannen har alltså helt tappat greppet om vartifrån skatterna kommer. Uppenbarligen så trycks dom i en hemlig källare i Rosenbad, dit endast finansministern har tillträde. Vad tror karln’ egentligen? Det är vi som arbetar och konsumerar som betalar in våra ihoptjänande pengar till stat, landsting och kommun. Inget annat… Vidare (åter igen genom Apelsineld):

Regeringen lämnar en skattesänkarskuld efter sig som vi får handskas med en lång tid framöver

Här skall noteras att i oppositionens budgetförslag finns också ett underskott – det måste alltså lånas. Dock pratas det inte om någon ”skattesänkarskuld” där inte. Hur menar Thomas här undrar jag? Statsskulder har väl uppkommit i alla herrans år både för att skatter har höjts och sänkts. Att lågkonjunkturen spelar in verkar inte finnas i åtanke. Man kan alltid hoppas att folk se igenom falskheten i detta i september nästa år.