Kongressen ger resultat

Visserligen genomfördes undersökningen mellan 11 oktober och 3 november, men lite kongressresultat finns allt med i undersökningen. Och vad visar den då – jo, det är jämt mellan blocken. Precis jämt. (S) ökar visserligen men (V) tappar. Att (S) får väl ses som sympatiröstning men i det stora hela så har nu regeringsalternativet inte direkt större stöd än den sittande regeringen.