Har man jobb, skall man få stanna

Även om man uppehåller sig olagligt i Sverige så tycker jag att M-stämman har valt rätt väg i just denna del av integrationsfrågan. Har man jobb men inget arbetstillstånd skall man få stanna kvar. Man skall inte behöva bryta upp sitt liv för att åka till sitt tidigare hemland för att fylla i ett forumlär.

Ett annat intressant integrationsförslag är det sk. ”svenskkontraktet”. Rubriken på Per Schlingmans artikeln på Newsmill är ju inte satt av honom. Tankarna förs ju gärna till den mer bruna sidan om man säger så. Dock, när man läser artikeln så klarnar bilden. Det handlar helt enkelt om ett ”Välkommen till Sverige, detta är dina skyldigheter, dina rättigheter och såhär hade vi tänkt att landet fungerar”. En introduktion helt enkelt…

Därför lägger vi förslag om att en asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige, ska upprätta ett kontrakt för etablering i Sverige. Kontraktet ska precisera både vilka insatser den nyanlände har rätt till för en snabb arbetsmarknadsetablering och vad som förväntas av honom eller henne. En annan del av kontraktet hanterar vilka generella rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter, svenska lagar och de demokratiska värden som är basen för vårt samhälle.

Börjar man ett nytt arbete skall man ha introduktion. Flyttar man till ett nytt land skall man ha det samma. Man måste veta om reglerna för att kunna bli en del av samhället.

Moderaterna tar ansvaret

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg presenterade igår moderaternas förslag på hur höstbudgeten skall se ut. Och det verkar som att klagandet från opposition och kommuner har hjälp. Även Moderaterna sällar sig nu till KD och Folkpartiet som också har utlovat mer pengar.

Det kan väl vara bra att staten nu stödjer enheterna ute i landet, men vi skall också komma ihåg att det är kommunerna är ensamt ansvariga för sin budget och i tidigare debatter har vi ju sett att det kanske finns utrymme för andra prioriteringar. SKL har dessutom i en rapport visat att kommuner och landsting aldrig har haft mer pengar än vad dom har nu.

Men pessimismen håller gradvis på att brytas, sa Anders Borg. De offentliga finanserna ter sig inte fullt så osäkra som i våras. Siffrorna för skatteintäkterna kommer in ett par snäpp bättre än vi räknade med då.

Detta är dock det stora glädjeämnet. Att det verkar vända. Inte bara för Sveriges skull men också för regeringen. Men en tuff budgetdisciplin och en klar ideologisk riktning (nja, hyfsat iaf) så har dom klarat krisen galant. Det kommer att ge utdelningen i opinionen. Dessutom kommer det kanske att skapas ett reformutrymme inför valåret 2010.

Att jobbskatteavdraget skall utvecklas i ett fjärde steg, det är dock inte klart med varken finansiering eller nivåer men jag tycker nog att det kanske hade varit lämpligare med att sänka skatten för pensionärerna med dom pengarna i stället. Inte för att jag egentligen tycker det, men för att ta ifrån oppositionen en valfråga. Regeringen har i stort rätt stor ”cred” bland folk för skattesänkningar och för finansiering av de samma. Sänks pensionärsskatten kommer nog oppositionen få svårt att plocka poäng på att skrika ”mera!”.

En annan poäng med jobbskatteavdraget är att sätta press på den röd-gröna oppositionen i skattehöjarfrågan. I och med sänkningarna har regeringen ett riktigt bra utgångsläge i skattedebatten inför 2010. Oppositionen får det svårare och svårare att dra tillbaka skattesänkningarna helt och om dom gör det delvis ger man regeringen rätt. Argumentet att ”sänkt skatt ger mer jobb” börjar bli tröttsam, varför kan man inte säga som det är: regeringen vill ge folk mer frihet! Mer ansvar för sina liv och mer resurser att göra detta.

Läs även: Kent Persson., Makthavare.se