Har man jobb, skall man få stanna

Även om man uppehåller sig olagligt i Sverige så tycker jag att M-stämman har valt rätt väg i just denna del av integrationsfrågan. Har man jobb men inget arbetstillstånd skall man få stanna kvar. Man skall inte behöva bryta upp sitt liv för att åka till sitt tidigare hemland för att fylla i ett forumlär.

Ett annat intressant integrationsförslag är det sk. ”svenskkontraktet”. Rubriken på Per Schlingmans artikeln på Newsmill är ju inte satt av honom. Tankarna förs ju gärna till den mer bruna sidan om man säger så. Dock, när man läser artikeln så klarnar bilden. Det handlar helt enkelt om ett ”Välkommen till Sverige, detta är dina skyldigheter, dina rättigheter och såhär hade vi tänkt att landet fungerar”. En introduktion helt enkelt…

Därför lägger vi förslag om att en asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige, ska upprätta ett kontrakt för etablering i Sverige. Kontraktet ska precisera både vilka insatser den nyanlände har rätt till för en snabb arbetsmarknadsetablering och vad som förväntas av honom eller henne. En annan del av kontraktet hanterar vilka generella rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter, svenska lagar och de demokratiska värden som är basen för vårt samhälle.

Börjar man ett nytt arbete skall man ha introduktion. Flyttar man till ett nytt land skall man ha det samma. Man måste veta om reglerna för att kunna bli en del av samhället.