Mer om mjölkbråket

Även Robert Gidehag, Expressens ledare och ledarblogg samt SvD Ledare om EUs mjölkpengar. Från Expressens ledare:

De producerar mer än vad vi vill köpa.
I andra branscher skulle det leda till att en rad företagare lade ner eller tänkte nytt.
Men här förväntas skattebetalarna öppna plånboken så att allt kan förbli som förr.
Ännu värre blir galenskapen av att stödet ges i form av exportbidrag som bidrar till att konkurrera ut jordbruk i utvecklingsländerna, samtidigt som vi sätter upp handelshinder för att skydda EU-bönderna från konkurrens utifrån.

Tänk, jag har inte hittat en enda positivt inställd till detta (nej, har inte kollat på LRFs hemsida…) Dessutom kan man läsa mer på farmsubsidy.org om man vill lära sig lite mer.

Vem vill fortsätta med jordbruksstödet?

Läs HAX text om EUs jordbruksstöd. Den är rätt lång, men det finns en något förkortad version i dagens blogginlägg.

Europas bönder producerar mer (och delvis andra saker) än vad vi konsumenter vill köpa. För att bönderna skall kunna fortsätta producera fel och för mycket tvingas skattebetalarna stå för notan.

Ibland dumpar vi överskottsprodukter till skattesubventionerade underpriser i tredje världen. Vilket i sig skulle kunna vara en… snäll sak att göra – om det inte vore för att det hela ofta slutar med att vi då slår ut de fattiga ländernas eget jordbruk. På så sätt används våra skattepengar till att hålla fattiga människor i fattiga länder kvar i fattigdom.

Inte för allt smör i…EU?

Grattis skattebetalare! Du har härmed blivit dubbelblåst av EU men samtidigt får man väl vara glad för det – bönderna får du fortsätta som dom alltid har gjort. EU har nämligen något som heter exportbidrag vilket innebär att dom köper upp det som blir över vid produktion, eller hjälper till att sälja det utomlands. Jens Holm skriver:

Exportbidrag är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. För att garantera att europeiska bönder får avsättning för sina produkter köper EU upp det eventuella överskott som produceras. Överskottet kan antingen säljas inom EU med s k marknadsfrämjande åtgärder eller genom att EU ger bidrag till att exportera produkterna utanför EU, med s k exportbidrag. Även om exportbidragen har minskat de senaste åren handlar det fortfarande om stora summor. I fjol betalades 925 miljoner euro, 10 miljarder kronor, ut i exportbidrag.

För smör är det 50 euro per 100 kg och för mjölkpulver 20 euro för samma mängd. Samtidigt som vi får betala samma pris i affärerna. Blir det överproduktion borde priserna sjunka. Dessutom förstör man andra marknader runt om i världen eftersom deras produktion inte är subventionerad på samma sätt. Men det löser vi genom bistånd (vilket också är skattepengar). Europas politiker är bra pinsamma rätt ofta…

Vet ni hur mycket det kostar?

Tänkte väl det… 🙂

EUs jordbrukspolitik kostar oss gemensamt 450 miljarder varje år. Det är nästan hälften av EUs budget, vilket plöjs (häpp!) ned i subventioner av – inte sällan – producerande av överskott som sedan säljs till dump-priser till länder utanför EU.

Bland annat kostar det en halv miljard euro för att göra sig av med det vin som varje år inte kan säljas. Göra sig av med ja – vad det kostar i subventioner för att tillverka vinet är inte med i den summan.

Någon mer som tycker detta är skadat?

[SvD]