Inte för allt smör i…EU?

Grattis skattebetalare! Du har härmed blivit dubbelblåst av EU men samtidigt får man väl vara glad för det – bönderna får du fortsätta som dom alltid har gjort. EU har nämligen något som heter exportbidrag vilket innebär att dom köper upp det som blir över vid produktion, eller hjälper till att sälja det utomlands. Jens Holm skriver:

Exportbidrag är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. För att garantera att europeiska bönder får avsättning för sina produkter köper EU upp det eventuella överskott som produceras. Överskottet kan antingen säljas inom EU med s k marknadsfrämjande åtgärder eller genom att EU ger bidrag till att exportera produkterna utanför EU, med s k exportbidrag. Även om exportbidragen har minskat de senaste åren handlar det fortfarande om stora summor. I fjol betalades 925 miljoner euro, 10 miljarder kronor, ut i exportbidrag.

För smör är det 50 euro per 100 kg och för mjölkpulver 20 euro för samma mängd. Samtidigt som vi får betala samma pris i affärerna. Blir det överproduktion borde priserna sjunka. Dessutom förstör man andra marknader runt om i världen eftersom deras produktion inte är subventionerad på samma sätt. Men det löser vi genom bistånd (vilket också är skattepengar). Europas politiker är bra pinsamma rätt ofta…