Var det bättre förr?

Den hälsosamme ekonomisten delar med sig av lite ljus i lågkonjunkturens Sverige:

Tja, den öppna arbetslösheten uppgår nu till 246 000 personer, 3 000 fler än 2006. Medan antalet personer i konjunkturberoende program uppgår till 121 000, vilket faktiskt är 1 000 färre än 2006.

Men ungdomsarbetslösheten då? Det talas ju om en katastrofal situation för landets unga. Och visst, den ligger på ganska exakt 50 000 personer. Alldeles för högt. Fast år 2006 var antalet arbetslösa ungdomar 48 000, bara 2 000 färre.

Fast nog ökar väl arbetslösheten i rasande takt ändå? Nja, säsongsrensar man ungdomsarbetslösheten var den som störst i vecka 17. Sedan dess har den faktiskt minskat.

Sjukskrivningarna har minskat från 200 000 år 2006 till 122 000 i dag. Antalet förtidspensionärer hade ökat kontinuerligt sedan 1970. Men efter tre år med Alliansen har antalet minskat från 556 000 till 510 000. Efter denna sommar kommer antalet att understiga en halv miljon. Sist det hände var 2004.

Ju förr, dessto bättre? Knappast – bättre med den nuvarande regeringen än den förra.