Kan vi sluta ljuga om statsbidragen

En återkommande lögn i den politiska debatten är oppositionens gnäll om att regeringen inte skjuter till pengar till kommuner och landsting. Detta får idag symboliseras av Roger Jönsson, gnälligt kommualråd i Ystad:

I valet 2006 lovade de borgerliga partierna att de skulle satsa mer än vad en socialdemokratisk ledd regering skulle göra. Vi kan i dag se att detta var bara tomma löften.

Tyvärr måste man säga. Det hade faktiskt varit bra om man hade levt upp till sina löften fullt ut. Då hade kommuner och landsting i dag kunnat få mer stöd i form av statsbidrag redan i år.

Detta stämmer lika lite som att påven är muslim, så här ligger det nämligen till: regeringen höjde de generella bidragen med 1 miljard 2007 och med 5 miljarder 2008. Det som det är ett jävla liv om är att bidragen är frysta 2009. Till detta tillkommer det stöd med ca 8 miljarder i år och ca 9,7 miljarder nästa år i form av kommunal fastighetsavgift, sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar och en generell sänkning av arbetsgivaravgiften. I och med att oppositionen är emot  förslagen (förstås!) så blir den totala effekten för kommun och landsting att stödet minskar från 5 miljarden (vilket är oppositionens motdrag) till ca 500 miljoner. Bättre för kommunerna – inte då!