Nu vänder det för Sverige

Som Anders Edwadsson har skrivit: det går bättre för Sverige!

Man kan också notera att denna vändning i Sverige skett utan skattehöjningar, förstatligande av bilfabriker, skenande budgetunderskott och en uppsjö ”insatser” av allehanda slag som vissa politiker ropat sig hesa om, medan situationen i länder som ägnat sig åt dylikt fortfarande är dyster eller till och med fortsätter försämras… Se där ett nytt, gott och hårt bevis för den gamla marknadsliberala sanningen om att det bästa är att låta kriser blåsa över istället för att låta försöka politiker och byråkrater ”fixa till” saker!

Detaljhandeln ökar och det ser ut som att vi kanske ganska snart går en ljus framtid till möte – dock på stappliga ben. Men det gör vi redan nu tack vare regeringens linje – inte ”på grund av”. Tänk på det nästa år när du slickar igen valkuvertet!

Var det bättre förr?

Den hälsosamme ekonomisten delar med sig av lite ljus i lågkonjunkturens Sverige:

Tja, den öppna arbetslösheten uppgår nu till 246 000 personer, 3 000 fler än 2006. Medan antalet personer i konjunkturberoende program uppgår till 121 000, vilket faktiskt är 1 000 färre än 2006.

Men ungdomsarbetslösheten då? Det talas ju om en katastrofal situation för landets unga. Och visst, den ligger på ganska exakt 50 000 personer. Alldeles för högt. Fast år 2006 var antalet arbetslösa ungdomar 48 000, bara 2 000 färre.

Fast nog ökar väl arbetslösheten i rasande takt ändå? Nja, säsongsrensar man ungdomsarbetslösheten var den som störst i vecka 17. Sedan dess har den faktiskt minskat.

Sjukskrivningarna har minskat från 200 000 år 2006 till 122 000 i dag. Antalet förtidspensionärer hade ökat kontinuerligt sedan 1970. Men efter tre år med Alliansen har antalet minskat från 556 000 till 510 000. Efter denna sommar kommer antalet att understiga en halv miljon. Sist det hände var 2004.

Ju förr, dessto bättre? Knappast – bättre med den nuvarande regeringen än den förra.