Sådan är staten

Detta är spot-on:

I korthet går [familjepolitiken] ut på att staten med hjälp av skatte- och bidragssystemen skall åstadkomma en familjetyp där alla föräldrar arbetar heltid utanför hemmet utom under de perioder då staten finner en annan modell lämplig och då med jämnt fördelad hemmatid mellan föräldrarna. Endast denna familjemodell skall stödjas av samhället.

Varför regeringen envisas med att inte beskriva verkligheten på detta sätt och försöka rätta till den centrala styrningen av barnfamiljer är en gåta. Troligtvis blir det inget ljud i den skällan förrän efter en valförlust. Vilken förhoppningsvis inte kommer…

Även Johan Ingerö rapporterar

Låt familjen vara i fred

Den så kallade ”liberalen” Birgitta Ohlsson tar ytterligare ett steg åt vänster när hon genom Folkpartiets kvinnoförbund kräver att föräldraförsäkringen skall delas i tre delar: en för mamman, en för pappan och en ”könlös”. Hur kan någon få för sig att bestämma hur en familj skall leva sina liv?

Fäder tar idag endast ut 21 procent av alla föräldradagar, enligt Försäkringskassan. Det ojämna uttaget är ett stort bekymmer, säger Birgitta Ohlsson, som länge drivit på för en utökad kvotering.

Egentligen är det alltså inte eventuella nackdelar för den som stannar hemma som är problemet, utan att dagarna inte går jämt upp. Ren sifferexercis, fastän man spelar med människors dagliga liv. Jag kan inte på något sätt hitta något liberalt med detta.

Barn har rätt till båda sina föräldrar, oavsett vad de har för kön.

Barnet har väl också rätt till en uppväxt där mamma och pappa kan få leva sina liv dom vill, göra dom val och prioriteringar som dom gör och kanske förlora pengar på att mamman måste stanna hemma, eftersom hon har mycket bättre betalt som informationsdirektör än vad mannen, som jobbar som spårvagnschaufför, har?

Har inte de två vuxna, myndiga personer rätt att få göra de val som dom själva vill? Tror Birgitta att i varje familj där denna hemska snedfördelning sker att detta görs under något slags tvång? Nej, vi måste ju rimligtvis anta att familjen tar ett gemensamt beslut och bestämmer vad som passar dom själva bäst.

PS. Webfrågan på SvD (som skall vara oberoende liberal) är ganska intressant. Den har tre alternativ:

Vad bör gälla för regler för föräldradagarna?

  • Delad rakt av mellan föräldrarna
  • Tredelad modell med lika stora delar varav en valfri
  • Dagens modell är bra

Varför finns inte alternativet ”Låt föräldrarna bestämma helt själva, utan inblanding från politiker”?

KD vill styra i sängen

Politiker är roliga… först tar dom pengar från oss för att sedan ge tillbaks dom till oss, bara vi gör som dom vill:

Förra året föddes 109301 flickor och pojkar i Sverige. Det är en ökning med 1880 barn jämfört med 2007, enligt SCB:s befolkningsstatistik. Men Kristdemokraterna är inte nöjda.

–Det föds alldeles för få barn, och det är ett bekymmer, säger Anders Sellström (KD), ledamot i partistyrelsen och ordförande i den arbetsgrupp som inför valet 2010 ska ta fram partiets nya familjepolitik.

KD tycker helt enkelt att vi är för bra att använda preventivmedel… helt i enlighet med den kristna läran. Nä, men allvarligt talat. Barnafödandet ökar uppenbarligen och är skillnaden mellan att skaffa barn eller inte 10 000 spänn, ja då ska man nog inte skaffa barn alls.

KD tror att man kan stimulera barnafödandet på samma sätt som vi köper miljöbilar (som också fick 10 000kr rabatt). Det är nog av HELT andra anledningar man skaffar barn.

[SvD] [DN]

En rödgrön jämställdhetspolitik

(s)- och (v)-kvinnorna skall nu inleda ett samarbete om jämställd- och familjepolitiken. Själva ordet ”familjepolitik” får mig nästan att rysa, i och med att ordet självt betyder ”det som vi politiker vill bestämma över familjen”. Och vänsterns fanatiska jakt efter millimeterrättvisa – 50-50 måste det vara – kommer att ta värre och värre propotioner. Hade varit kul den dagen då en kvinna hamnar på Aftonbladets ”löp” för att hon har tvingats att vara hemma.

Och då bara för att (s) och (v) har kommit överrens om detta. Kan inte familjen få bestämma hur man vill ha det självt?

[SvD]