Sådan är staten

Detta är spot-on:

I korthet går [familjepolitiken] ut på att staten med hjälp av skatte- och bidragssystemen skall åstadkomma en familjetyp där alla föräldrar arbetar heltid utanför hemmet utom under de perioder då staten finner en annan modell lämplig och då med jämnt fördelad hemmatid mellan föräldrarna. Endast denna familjemodell skall stödjas av samhället.

Varför regeringen envisas med att inte beskriva verkligheten på detta sätt och försöka rätta till den centrala styrningen av barnfamiljer är en gåta. Troligtvis blir det inget ljud i den skällan förrän efter en valförlust. Vilken förhoppningsvis inte kommer…

Även Johan Ingerö rapporterar