(S) erkänner att skatten måste mörkas

När man pratar skatter så kommer man ofta till punkten då argumentet ”Svenska folket är ju så solidariska och VILL betala skatter”. Nu kommer erkännandet att man faktiskt är medveten om att det inte är så:

”Särskilt arbetsgivareavgifterna är höljda i dunkel för löntagaren eftersom de inte syns, vare sig på lönebesked eller deklaration (och spänn nu fast säkerhetsbältena – min anm.) Därför borde löntagaren få ut hela sin lön och sedan själv ansvara för att betala in avgifterna till socialförsäkringarna.”
Vänner av ordning och rättvisa. Hur tror ni detta skulle påverka skattebetalningsviljan? Och hur stort tror ni skattebortfallet skulle bli?

Citatet kommer från Bengt Silfverstrand, old school-sosse. Han erkänner här rätt upp och ned att om folk verkligen hade fått veta hur mycket pengar som försvinner in i den offentliga skattkistan, ja, då hade man inte alls varit lika pigg på att punga upp pengarna varje månad. Jag tycker att detta hade varit en fantastisk reform och hade verkligen ändrat folks bild av hur skattesystemet ser ut och hur mycket pengar som vi faktiskt blir beslagtagna på varje månad.

Via Johan Ingerö.