Men vad tänker kvinnan med…

Kia Andreasson (MP) kläcker i dagens Expressen ur sig följande, angående folkomröstningen om trängselskatten i Göteborg:

Det är inte bra för politiken, det är ett demokratiskt problem att det blir på detta viset.

Vänstern (ja, MP är vänster) har just denna syn på demokrati: medborgarna skall gå till valurnan vart fjärde år och sedan tiga still. Detta gäller både i frågan om trängselskatten men även övriga frågor så som vård-skola-omsorg, EU och allt därimellan. Istället för att vi som medborgare får välja äldreboende, tandläkare eller vad det än må vara ”på dagen” (genom att gå någon annanstans) så är den yttersta formen av demokrati att man får röst på ett åsikts-paket vart fjärde år.

Ännu lustigare är att MP driver frågan om direktdemokrati i sitt partiprogram:

Vi tror på en direktdemokrati där besluten fattas av dem som berörs. Beslut i valda församlingar måste kompletteras och kunna överprövas direkt av medborgarna. I en demokrati måste det finnas möjligheter för alla att delta i beslutsfattandet, samtidigt som valda representanter har medborgarnas mandat att fatta beslut.

Kanske ett litet lästips på vägen Kia?

EU och demokratin

Kan inte bara EU ge upp och låta irländarna vara ifred, skrota Lissabonfördraget och göra om hela organisationen så att det INTE är ett pengaslukande, överstatligt elitprojekt? Framförallt är det tondövheten mot vad medborgarna i Europa säger (när dom väl får chansen). Frankrike och Holland röstade nej, konstitutionen föll, hölls tyst om i nått år och sedan kom tillbaks med ett nytt namn.

Denna gången skulle det dock inte gå snett, därför fick folk inte vara med och bestämma. Förutom irländarna – som sa nej. Nu sker det förhandlingar om undantag och specialregler så att ytterligare en folkomröstning skall hållas – ett ”Ja” håller på att köpas. Hur kan man tro att EU som insitution kommer att komma ut med huvudet högt ur detta?

För att se lite hur tankarna går, se gärna Margot Wallströms intervju nedan. Svensk transkription finns hos HaX. Den värsta kommentaren är:

Dom politiska ledarna har investerat så mycket politiskt kapital och energi för att få den nya organisationen, att få EU att fungera bättre. Så klart så kommer dom inte att ge upp i första taget. Dom kommer att försöka hitta…