Kvotering – men bara för andra

Frågan om kvotering för bolagsstyrelser är säkert något som vi inom kort kommer att få se. Frågan drivs från både vänster och höger (fast något mer från vänster och mindre från höger). Frågan är bara om man inte skall ta och sopa lite framför egen dörr först.

”Mitt” fackförbund, Ledarna, driver frågan om kvotering med argument som:

För över lag verkar det tyvärr som att Sveriges näringsliv med börsbolagens styrelser i spetsen inte har fattat att kvinnor är kompetenta. De envisas istället med att kvotera in män bara på grund av deras kön.

Frågan om själva argumenten kan vi ta i ett annat inlägg, men låt oss titta på hur Ledarnas ledning ser ut: av tolv ledamöter är fem kvinnor (41%). Ledningen på åtta personer är tre kvinnor (37,5%). Detta får man väl ändå anse som rätt jämställt – eller?

LO driver också frågan om kvotering. Varför nu centralorganisationen för ”arbetare” skall se till att ett 10-tal nu redan antagligen välbärgade kvinnor skall få ännu mer styrelseuppdrag vet jag inte, men låt oss se på deras ledning. Räknar man de ordinarie ledamöterna är tre av arton (16%) kvinnor och endast två av LOs 14 förbund leds av kvinnor.

”Men – det är ju medlemmarna som röstar, det är inget som ledningen kan göra någonting år” kan väl vissa hävda. Jovisst, men vad är det som gör demokrati genom kongressledamöter så mycket bättre än demokrati genom aktieinnehav? Dessutom har man i ett företag investerat en hel del pengar för att få rösta. På en förbundskongress använder man ju andras pengar (=medlemmarna) för att få kunna rösta.

Som Maria Ludviksson på SvD skriver:

”Thorwaldssons kvotering avser nu inte de egna leden utan svenska företagare och deras styrelser. Över dessa vill Thorwaldsson gärna bestämma. Varför börjar han inte med sin egen gård och åtminstone småkrattar lite bland högarna?”

Sopa framför egen dörr?

Det är lätt att se flisan i sitt broders öga men svårt att se pålen i sitt egna, eller vad man nu säger:

På högerkanten tycker man, föga förvånande, att könsdiskriminering i företagen inte angår statsmakten. Fria marknaden kontra allas lika rättigheter. Högern skäms inte.

Skriver Alliansfritt Sverige – med den för vänstern typiska ”Ett forum för hat” som motto. Roligt dock att det är det är fem grabbar som driver bloggen. Dags för kvotering kanske? Alla har ju samma rättigheter…

Kanske skall kvotera Alliansfritt Sverige?

Kanske skall kvotera Alliansfritt Sverige?

Det är snarare Boström som behöver fila

Maud Olofsson plockade poäng hos många när hon i veckan gick ut och sa att hon var emot kvotering av bolagsstyrelser, till skillnad från Mona Sahlin. Lika många försöker nu plocka poäng av Mauds uttalande, bland annat f.d. justitieministern Thomas Bodström:

Idag har vi en könskvotering till bolagsstyrelser genom att män väljer män. Därmed blir alltså kvinnor diskriminerade i den här frågan. Om man jämför med Norge, som har en lag på att kvinnornas andel är 40 %, så har dem mer än dubbelt så hög andel. Beror det på att kvinnorna i Norge är dubbelt så smarta än i Sverige?

Undrar om det inte är Thomas som måste fila på argumenten lite. 1) Vi har idag ingen könskvotering av män, 2) Därmed faller också påståendet att kvinnor är diskriminerade, 3) Varför skulle stiftandet av en lag i Norge innebära att kvinnorna där är smartare? För mig känns det nästan tvärtom: i Sverige tror vi på människor och anser att kvinnor (och alla andra som inte kan ta sig till bolagsstyrelser) är smarta nog att faktiskt kunna ta sig dit själva. Utan lag.

Maud har snarare lagt sig på en rätt hyfsad nivå i frågan. Ingen lag, ingen hot om lag, men väl opinionsbildning, hon har skrivit till bolagsstyrelser och frågan lever i allra högsta grad. Så alla ni som gnäller där ute, om jämställdhet är ren statistik är det bra med kvotering, nu är det dock människor vi pratar om… fast när brydde ni er om det senast?

Tack Maud för att du håller dig borta

Maud Olofsson (C) har igen visat att hon någonstans längst inne är liberal. Nu har hon satt ner foten i bolagsstyrelsejämställdhetsfrågan:

Det är inte politikernas ansvar att bolagen har dålig könsfördelning

Just så. Att politiker inte skall lägga sig i är det många som inte har begripit utan gapar ”gör nått” så fort någon statistiksiffra går åt fel håll – eller rätt håll, men för sakta. Maud har i alla fall fattat vinken. Hoppas fler politiker runt om i landet kan göra det också!

Varför är siffor viktiga

Regeringen tar ett steg närmare socialdemokraterna, idag med hot om kvotering av kvinnor in i bolagsstyrelser. Enligt SVD

Det är reglerna 2.6 och 4.1 som tar upp de här frågorna i Svensk kod för bolagsstyrning.

En parentes i detta är att reglerna stipulerar att man skall:

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas

Man tycker att ”mångsidighet och bredd” borde inkluderar kön, religion och sexualitet, vilket det kanske gör, men kvinnorna fick en egen passus. Bolag agerar efter fakta och statistik – vad är bäst för vårt företag och vad passar oss, vilken kompetens skall vi ha? Allt är siffor, hårda, kalla siffror. Inget annat.

Då borde regeringen ge tusan i att bestämma vilket kön personerna i bolaget har. Vad skall vi börja kvotera in mer? Personer med utländsk härkomst? Finlandsvenskar? Färgblinda? Muslimer? Det bör – och skall – vara bolaget som bestämmer det. Dom gör det alltid för bolaget bästa.

Att nu jämställdhetsminister nu är ute med förtäkta hot kommer antaligen inte leda till något – varken i bolagsstryrelserna ELLER i form av lagstiftning. Tror ändå att en borgerlig regering har sådan respekt för äganderätten att man faktiskt inte inför lagstiftning om hur många tuttar och snoppar det måste finnas i en styrelse för att det skall vara ”godkänt”.

Kvotering – dumheter

Vill man göra en poäng av något skall man slå på stort. Helt förvidra allt… vilket Carina Lundberg Markow gör. Hon anser att män kvoteras in i Volvos styrelse – bara därför att det nu sitter 100% män där.

Nä Carina – ett visst utfall är inte kvotering av något slag. Precis som att hävda att alla styrelser (eller regeringar, riksdagar osv) är kvoterade. Men dom kvinnorna tillsätts väl efter kompetens.

Eller…?

[GP]