Varför är siffor viktiga

Regeringen tar ett steg närmare socialdemokraterna, idag med hot om kvotering av kvinnor in i bolagsstyrelser. Enligt SVD

Det är reglerna 2.6 och 4.1 som tar upp de här frågorna i Svensk kod för bolagsstyrning.

En parentes i detta är att reglerna stipulerar att man skall:

Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas

Man tycker att ”mångsidighet och bredd” borde inkluderar kön, religion och sexualitet, vilket det kanske gör, men kvinnorna fick en egen passus. Bolag agerar efter fakta och statistik – vad är bäst för vårt företag och vad passar oss, vilken kompetens skall vi ha? Allt är siffor, hårda, kalla siffror. Inget annat.

Då borde regeringen ge tusan i att bestämma vilket kön personerna i bolaget har. Vad skall vi börja kvotera in mer? Personer med utländsk härkomst? Finlandsvenskar? Färgblinda? Muslimer? Det bör – och skall – vara bolaget som bestämmer det. Dom gör det alltid för bolaget bästa.

Att nu jämställdhetsminister nu är ute med förtäkta hot kommer antaligen inte leda till något – varken i bolagsstryrelserna ELLER i form av lagstiftning. Tror ändå att en borgerlig regering har sådan respekt för äganderätten att man faktiskt inte inför lagstiftning om hur många tuttar och snoppar det måste finnas i en styrelse för att det skall vara ”godkänt”.