ProxMox: error apt-get exit code 100

Kept on getting error messages in my ProxMox-environment:

apt-get error

When running ”apt-get update” manually in the shell, I got some error messages, ”unauthorized”:

So, what to do? After a short googeling I found that the change I need to made was in the /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list

Comment out the whole row by using a ”#” char. Save and exit.

The reson for this that the update is trying to fetch updates which are only for subscribing installations. Since I’m running a test-environment I have no subscription. Which lead to problem… Well, case closed now!

Control Home Assistant Light Entity with MQTT using Node-RED

How to control a Home Assistant Light-entity via MQTT using Node-RED. Been a bit of a struggle, but this is how I did it. If you have any comments, please leave these below.

Prerequisites

  • Home Assistant (installed on Raspberry PI)
  • Node-RED installed on Hassio
  • MQTT-broker: Mosquitto installed on Hassio
  • Light-entity: a IKEA-light connected via Zigbee using deCONZ with a Conbee II-USB-stick

This is how my light-entity was configured in Home Assistant. Screen dump from Developer Tools in HA.

I choose to use MQTT to control the light because I wanted to control the light with an Arudrino with a LCD-display. This will be a future blogpost of how I did this…

With MQTT-box I published a MQTT-message to control the light

The Node-RED-flow to capture the MQTT-message and to respond to this looks like this:

[{"id":"dc2487082661e486","type":"tab","label":"MQTT-to-Services","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"7651fd1fb0c45f22","type":"mqtt in","z":"dc2487082661e486","name":"ListenToLights","topic":"lights/#","qos":"0","datatype":"auto","broker":"a4eb3cbb92b65a6e","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":110,"y":60,"wires":[["e4f1766bc8059118"]]},{"id":"deadd0816ccca8ed","type":"debug","z":"dc2487082661e486","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":610,"y":200,"wires":[]},{"id":"e4f1766bc8059118","type":"json","z":"dc2487082661e486","name":"Format","property":"payload","action":"","pretty":true,"x":300,"y":60,"wires":[["b68b7b3daae18796","0cdffd5221664eeb"]]},{"id":"b68b7b3daae18796","type":"switch","z":"dc2487082661e486","name":"","property":"payload.service","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"turn_off","vt":"str"},{"t":"eq","v":"turn_on","vt":"str"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":2,"x":190,"y":160,"wires":[["3b3ec72814baafc8"],["1ef43b08e3c0a2c7"]]},{"id":"1ef43b08e3c0a2c7","type":"api-call-service","z":"dc2487082661e486","name":"CallService TurnOn","server":"9e6f0ac5.0c6dc8","version":3,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"{{payload.entity_id}}","data":"{\"brightness\":payload.brightness, \"rgb_color\":[payload.red,payload.green,payload.blue]}","dataType":"jsonata","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":370,"y":240,"wires":[["deadd0816ccca8ed"]]},{"id":"3b3ec72814baafc8","type":"api-call-service","z":"dc2487082661e486","name":"TurnOff","server":"9e6f0ac5.0c6dc8","version":3,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"{{payload.entity_id}}","data":"","dataType":"jsonata","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":400,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"0cdffd5221664eeb","type":"debug","z":"dc2487082661e486","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":510,"y":60,"wires":[]},{"id":"a4eb3cbb92b65a6e","type":"mqtt-broker","name":"Hssss","broker":"10.22.34.100","port":"1883","clientid":"ListenToLights","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"9e6f0ac5.0c6dc8","type":"server","name":"Home Assistant","version":2,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":"30"}]

Two things which I struggled with was:

  1. The Switch-node. How to make Node-RED switch between ”turn_on” and ”turn_off” depending on the ”service”-information in the JSON-object. How I did it – screen shot below:
  2. I was having trouble with Node-RED beeing disconnected to the Mosquitto-broker. I solved this by creating a separate MQTT-server-configuration for each Node-RED-flow using with a different Client-ID.
The Switch-node configuration
The Turn-on-node
The expression field from the Turn-on-node. This is how you read the information from the msg-object

This is how my msg-object looked like after the JSON-node (converting the MQTT-string to a JSON-object).

This is how my node-red message looks like

A MQTT-message to turn on (or change) the light:

{"entity_id": "light.discolampa", "service":"turn_on", "red":0, "green":70, "blue": 90, "brightness":90}

A MQTT-message to turn off the ligth:

{"entity_id": "light.discolampa", "service":"turn_off"}

Hope this could help someone!

Nystart / Fresh new start

Detta kommer att vara det enda inlägget med dubbla språk / This will be the only post with two languages…

Kommer att försöka komma igång igen med skrivandet. Får se hur det går, men skall i alla fall ge det en chans. Varför? Egentligen började som en tanke att dela med mig av de projekt som jag sysslar med på vår segelbåt – både mekaniska och elektroniska. Dock vill jag nå ut till en bred publik, så dom inläggen kommer att vara på engelska. Inlägg som är strikt svenska, typ om jag gnäller om politik eller Corona, så blir det på svenska. Inlägg på svenska får ettiketten ”Svenska” och går lätt att hitta i menyn.

Will try to get a fresh new start of my blog. Why in English then? Well, the thought of a restart springs from that I want to share my small projects on our sailing yacht (both mechanics and electronics) and this to any broarder audience. So, then I must write in english. Other posts regarding politics or Corona will be in swedish since this is my native language and I recon that nobody is interested in hearing me rant about swedish internal affairs. All english posts will be labelled ”English” and can be easy accessible from the top menu.

Vem vill offra sitt barn?

Ann-Charlotte Marteus klagar idag på Expressens ledarsida att föräldrar försöker göra det allra bästa för sina barn när det gäller skolgången.

 Cyniskt kan man tolka det så att föräldrar som inte riktigt lyckas segregera sig, bostadsmässigt, tar chansen att flytta åtminstone sina barn till blåögdare marker.

Många av dessa föräldrar välkomnar säkert det multikulturella samhället och bryter med vånda mot sina principer – men vad gör man inte för att säkra att ens barn får optimala utbildningsförhållanden? Nu när möjligheten finns…

Det är inte cyniskt att försöka skaffa sitt barn det allra bästa av allt – framförallt utbildning. Man häpnar… Riktigt kniper det i magen på mig när hon kläcker ut sig den sociala ingenjörskonstensriktiga grundbult -förminskningen av oss individer till ett kollektiv.

Den sortens genetiska egoism är förståelig på individuell nivå. Men vad blir resultatet på samhällsnivå? Vad skapar denna politiskt understödda, skattefinansierade valmöjlighet för mentalitet?

Det är klart att samhället består av individer, men vi individer måste tillåtas att välja våra egna vägar och göra våra egna val i vardagen. Även om det nu blir ”fel” på staplarna i Rosenbad eller på Expressens ledarredaktion (eller Melodifestivalen).

Nädu Ann-Charlotte: du får sätta dina barn i en skola som du önskar (om du har några, vad vet jag) och så gör jag det samma med mina barn (har bara ett just nu, men önskar fler). Låt mig och mina barn vara ifred så är du snäll…

Måste vi verkligen dela upp världen i kön…

Melodifestivalen har precis avslutat sin sista deltävling – om det nu är någon som av någon anledning råkat missa detta. Följer det inte direkt, bryr mig inte alls – men har ändå sett de flesta deltävlingar. Mest för att höra bidragen, sedan har jag faktiskt stängt av TV:n eller bytt till någon annan kanal. Musik intresserar mig ändå.

Som vanligt är väl bidrag generellt inte alls speciellt bra, men i år – framförallt tredje deltävlingen – så har det varit rätt ok (med Mello-mått mätt). Så nu när den sista delfinalen har avslutats kan det väl vara trevligt att se lite vad som skrivs av ”experterna”. Surfar då in på SvD där man möts av:

Som om tävlingen avgjordes i Saudiarabien

Ett program i svensk TV, där vi har tydligt uttalade HBT-personer (Army of Lovers), lättklädda dansare (kvinnor och män), mer eller mindre utmanande klädda artister osv, jämställs alltså med en diktatur som styrs av shahira-lagar, där kvinnor inte får köra bil eller gå ”obeslöjade” på gatan. Och anledningen – jo, svenska folket tänkte inte tillräckligt genus genus när dom ringde in och röstade…

Om detta är problemet med jämställdheten i Sverige idag – ja, då har vi faktiskt inga problem…

Statistik är inte det samma som verkligheten

Polisen skall nu lägga energi på att stoppa ”fartsyndare” i intervallet 6-9 km/h över hastighetsgränsen. Argumentet för detta är inte någon som helst förklaring rent trafiksäkerhetsmässigt, utan man argumenterar med statistiska argument.

Kan vi få ner hela den här stora massan som kör sex, sju, åtta, nio kilometer för fort, så sänker vi medelhastigheten. Sänker vi medelhastigheten så sjunker antalet dödade och svårt skadade

Först och främst: hastighetsmätaren på en bil är knappast något precisionsinstrument. Både när det gäller att faktiskt visa rätt hastighet men också själva avläsningen för föraren (dessutom: bättre att hålla ögonen på vägen och anpassa sig efter omkringvarande trafik än att glo slaviskt på hastighetsmätaren).

Ärligt talat: när man är ute på vägarna och kör, vilket hastighet håller folk egentligen? Jag kör rätt och slätt 10 km/h över hastighetsgränsen – men självklart beroende på trafik runtomkring och hur området som jag kör i faktiskt ser ut. Men aldrig över 10 km/h mer – dumt att bli av med körkortet.

Men att tro att genom att sänka ett teoretiskt värde på medelhastighet genom att ”ta fast” oss som inte kör mer ”för fort” än 6-7 km/h är skrattretande. Många kör mer än 6km/h för fort och skall polisen kunna få något slags förtroende för detta får man trafikstockning vid kontrollstationerna. Många kommer att åka fast. Alternativet är att man tar någon då-och-då – vilket inte är lyckat ur ren rättsäkerhetssynpunkt: åker man ”lika mycket” för fort på samma vägsträcka när polisen står där, skall alla eller ingen åka fast.

Ser man hur verkligheten ser ut kommer inte 4 km/h sänkt medelhastighet att hjälpa något. Folk kommer fortfarande hålla dåliga avstånd (säkert sämre eftersom det går långsammare), inte använda blinkers, inte se sig och och planera sin körning och byta radiostation osv, osv, osv.

Vill man sänka medelhastigheten så får man sänka hastighetsgränsen – inte sätta dit folk för 6km/h över hastighetsgränsen. Förutom utanför skolor – då får man banneme hålla hastigheten.

Är det någon skillnad på män och kvinnor

Fick en son för 12 veckor sedan. Vi har sedan dess träffat tre andra ”småbarn”: flicka 15 månader, flicka 13 månader och pojke 14 månader. Har bara reflekterat över hur dessa barn har bemött vår lilla son.

I fallet med flickorna har dom uppmärksammat lilla O så fort vi har kommit innanför dörren. Trots att han har varit nerpackad i sin bilbarnstol. Dom skall kramas och titta och är nyfikna  mer eller mindre genom hela kvällen.

Pojken därimot lade inte märke till lilla O under hela kvällen. Trots att jag försökte få honom att titta och klappa.

Har ”könsmaktsordningen” påverkat barnen redan efter 13-14 månader eller ÄR det faktiskt så att det (generellt förstås) är någon slags skillnad mellan pojkar och flickor?

Märk väl att jag inte lägger någon som helst värdering i detta – bara konstaterar skillnaden.

Kvotering – men bara för andra

Frågan om kvotering för bolagsstyrelser är säkert något som vi inom kort kommer att få se. Frågan drivs från både vänster och höger (fast något mer från vänster och mindre från höger). Frågan är bara om man inte skall ta och sopa lite framför egen dörr först.

”Mitt” fackförbund, Ledarna, driver frågan om kvotering med argument som:

För över lag verkar det tyvärr som att Sveriges näringsliv med börsbolagens styrelser i spetsen inte har fattat att kvinnor är kompetenta. De envisas istället med att kvotera in män bara på grund av deras kön.

Frågan om själva argumenten kan vi ta i ett annat inlägg, men låt oss titta på hur Ledarnas ledning ser ut: av tolv ledamöter är fem kvinnor (41%). Ledningen på åtta personer är tre kvinnor (37,5%). Detta får man väl ändå anse som rätt jämställt – eller?

LO driver också frågan om kvotering. Varför nu centralorganisationen för ”arbetare” skall se till att ett 10-tal nu redan antagligen välbärgade kvinnor skall få ännu mer styrelseuppdrag vet jag inte, men låt oss se på deras ledning. Räknar man de ordinarie ledamöterna är tre av arton (16%) kvinnor och endast två av LOs 14 förbund leds av kvinnor.

”Men – det är ju medlemmarna som röstar, det är inget som ledningen kan göra någonting år” kan väl vissa hävda. Jovisst, men vad är det som gör demokrati genom kongressledamöter så mycket bättre än demokrati genom aktieinnehav? Dessutom har man i ett företag investerat en hel del pengar för att få rösta. På en förbundskongress använder man ju andras pengar (=medlemmarna) för att få kunna rösta.

Som Maria Ludviksson på SvD skriver:

”Thorwaldssons kvotering avser nu inte de egna leden utan svenska företagare och deras styrelser. Över dessa vill Thorwaldsson gärna bestämma. Varför börjar han inte med sin egen gård och åtminstone småkrattar lite bland högarna?”

Sverige förstår inte detta med försvar

Sverige har inte befunnit sig i krig sedan 1814 – alltså snart 200 år sedan. Vi var neutrala under första världskriget och ”neutrala” under andra och är mycket lyckligt lottade för att vara ett land i Europa.

Debatten om försvaret tar sig rätt lustiga uttryck, bland annat en debatt i P1 Morgon där Inti  Perez Chavez kläckte ur sig:

”Den spelar på föreställningen att unga som ägnar sig åt kultur gör något oviktigt och borde göra något annat”, sa Chavez Perez.

Anledning av detta är Försvarsmaktens reklamkampanj där folk leker med Post-IT-lappar och Instagrammar sin frukost. Erik Helmersson skriver vidare:

Men än intressantare är att kritikerna blir upprörda över att Försvaret vågar antyda att soldaternas sysselsättning är viktigare än någon av ungdomarnas. Skulle det innebära större samhällsnytta att säkra transport av mat än att lägga upp bilder av den på nätet? Skulle det helt plötsligt vara mer relevant att skydda en by från en krigsherre än att arrangera Postit-lappar?

Eeh… ja? Den som svarar något annat på de frågorna får nog sägas göra sig skyldig till rätt svindlande värderelativism.

I ett land där den spontana känslan om försvar och militär är ”kan det inte bara vara fred på jorden och så kan vi inte bara krama varandra”. Lite naivt och blåögt och när man toppar detta med uttalande av vår statsminister att försvaret är ett ”särintresse” så förstår man om det är svårt att rekrytera folk.

Vi borde importera lite av den stolthet som USA känner för de personer som verkar inom deras försvar – oavsett vad man tycker om det dom utför stöttas dom alltid. Synpunkter och klagomål hänvisar man till politikerna som skickar dit dem.