Har vi presstöd skall det tillåtas

Den högerextrema tidningen ”Nationell dag” har nu kvalificerat sig för presstöd i och med att tidningen har fått 1500 prenumeranter. Detta ondgör sig Kudo Baksi över i dagens Expressen:

Presstöd är ett bra sätt att finansiera journalistik som marknaden inte kan bära. Jag är också av den åsikten att staten i princip inte bör lägga sig i vad tidningarna som får stöd skriver om.
Men som i alla demokratiska samhällen måste det finnas gränser och dem har Nationell Idag passerat.

Och gränsen man har passerat är att man uttrycker idiotiska åsikter. Dock, håller man sig inom lagens råmärken skall presstöd erhållas. Om vi skall ha presstöd bör detta vara det enda rätta att göra. Om man har någon som helst princip i kroppen. Tyvärr är det inte alltid som sidan 4-debattörer gör det.

Presstöd är ett bra sätt att finansiera journalistik som marknaden inte kan bära. Jag är också av den åsikten att staten i princip inte bör lägga sig i vad tidningarna som får stöd skriver om.
Men som i alla demokratiska samhällen måste det finnas gränser och dem har Nationell Idag passerat.

Frågan är om gränsen är passerad om en feministisk tidning skall få presstöd. Eller en miljötidning. Eller moderat. Eller vad-det-än-må-vara. Skall vi ha något så idiotiskt som presstöd så skall detta gälla alla tidningar.

EU börjar kritisera presstödet

EU kommissionen har börjat få upp ögonen för presstödet:

Kommissionen ifrågasätter inte systemets mål att främja mediemångfald i Sverige, men anser att vissa ändringar fordras för att undvika orimliga snedvridningar av konkurrensen och handeln

Det som kommisionen är ute efter är bland annat att gränsvärdena för stöd till storstadstidningarna och för driftskostnader sänks. Vad detta nu innebär… dock är presstödet något som måste bort. I dagens digitala värld så kan i stort sätt vem som helst starta en tidning och låta världen ta del av den. Idéen att bevara ”mångfald” och ”konkurrens” inom mediabranshen.

Dysterkvistarna tror att detta kommer att vara döden för alla tidningar – förutom Dagens Nyheter. Jens Holm skriver ”På sikt kanske vi bara har en rikstäckande morgontidning.” Och? Är det något som varje land måste ha – en rikstäckande morgontidning? Vad jag vet har jag många – via nätet. Jens kanske menar ”rikstäckande tidning på papper”. Ärligt talat förstår jag inte problemet.

Kvaliteten på svenska nyheter är ändå generellt så under isen så att det gör inte så mycket om någon tidning här och var försvinner. Kanske någon inser att folk vill ha kvalitet än upprepande TT-telegram, stora artiklar om bortsprugna hundar, kändisfotografier och frågor som ”hur kääääänns det” till idrottare med andan i halsen.

Fakta: 430 miljoner går idag till tidningar som är andratidning på orten. 73 miljoner till distributionsstöd som går till samtliga tidningar. Hur många lärare får man inte för dom pengar? Om man nu får använda lite Public Service-journalistik…

Fri media? Pyttsan heller…

Såhär skriver kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth:

Fria och självständiga medier är en förutsättning för den mångfald i nyhetsförmedling och opinionsbildning som är så central i en demokrati. Att garantera yttrande-, tryck-, och etableringsfriheten, och därmed mångfalden, är mediepolitikens viktigaste uppgift.

Därutöver anser regeringen att det behövs ett särskilt stöd till marknadsmässigt svagare tidningar för att säkerställa att läsarna får en reell valfrihet. Det är skälet till att regeringen försvarar det svenska presstödet.

Precis som med Public Service-argumentationen finns det två delar som är helt uppåt väggarna:

  1. ”Fria och självständiga” – får man pengar från staten är man ”fri”, får man pengar från någon annan (läs företag) så är man ”ofri”. Enligt anhängarna av statlig inblandning av allt och inget. Dock kritiseras (av SVT exempelvis) andra länders media där staten lägger sig i. I Sverige har vi dock en stiftelse (SVT) och presstöd (tidningar) som skall garantera något slags vattentätt skott mellan dom som ger pengarna till dom som skall producera den fria informationen. Antingen anser man att all information som får pengar från en part är ”ofri” eller så struntar man i vart pengarna kommer ifrån och ser till innehållet.
  2. Litar man inte på att vi mediakonsumenter kan sålla information och inte se media som vi tycker är ”ofri” och partisk? Tror beslutsfattarna att vi är så pass korkade att vi tror allt som vi se och hör i tidningar och på TV och inte har ett uns kritik i det vi ser? Idiotförkklarande helt enkelt…

Varför nu en borgerlig regering tar strid för presstödet begriper jag inte, men tänker man efter på den sosse-light politik utan några som helst liberala inslag (möjligtvis jobbskatteavdraget) så borde man ju inte vara speciellt överraskad. Att ge

[SvD » Brännpunkt » Regeringen tar strid för presstödet] [SvDs Mediablogg]