Lästips från SvD

Eller snarare PJ Anders Linder:

Först om Gåvoutredningen, eller som den heter på torr offentlighets-svenska: ”Gåvoincitamentsutredningen

Det allra bästa vore förstås om skattetrycket vore så lågt och civilsamhället så rikt att det inte behövdes några särskilda ”gåvoincitament”. Då skulle man till exempel slippa de registreringar av gåvor som måste ske i ett avdragssystem. Men nu ser verkligheten annorlunda ut och då är skattereduktion en viktig förbättring. Det har varit för mycket fokus på stat och marknad i den svenska debatten; det behövs fördjupad förståelse av hur mycket som fristående, ideell verksamhet kan betyda.

Sedan om diskussionen om styrningen av AP-fonderna:

Han ser samma tendens till tjänstemannastyre i politiken. Tidigare stod man som politiker för något långsiktigt och ideellt; nu handlar allt om nästa kvartalsrapport – nästa valresultat.

Läs den!

Har läst boken ”Den unge Stalin” skriven av Montefiore, Simon Sebag. Denna handlar om Stalins barndom och uppväxt och ger en rätt heltäckande bild av – inte bara honom – men också av Ryssland (och Georgien vilket han faktiskt kommer ifrån!) på den tiden. Det var tuffa tider ska jag säga…

Boken slutar nån vecka efter revolutionen, när Lenin bildar sin första regering där Stalin ingår. ”Uppföljaren” (som faktiskt kom före denna bok) heter ”Stalin: den röda tsaren och hans hov” och behandlar tiden från revolutionen till Stalins död. Den är nästa bok på läslistan.

Passa på förresten, snart kanske det blir svårare att gräva i rysk historia. Putin håller tydligen på att stänga arkiven (vars öppnande gjorde de båda böckerna av Simon möjliga).

Vladimir Putin har bestämt sig för att på olika områden undertrycka obekväma sanningar. Genom att stänga ryska arkiv för forskare som vill undersöka brott under Stalintiden, vill Putin undvika att kritik riktas mot hans glorifiering av Sovjeteran.

Den ryska björnen någon?

[Ryska arkiv försluts igen | Axess 2008]