Läs den!

Har läst boken ”Den unge Stalin” skriven av Montefiore, Simon Sebag. Denna handlar om Stalins barndom och uppväxt och ger en rätt heltäckande bild av – inte bara honom – men också av Ryssland (och Georgien vilket han faktiskt kommer ifrån!) på den tiden. Det var tuffa tider ska jag säga…

Boken slutar nån vecka efter revolutionen, när Lenin bildar sin första regering där Stalin ingår. ”Uppföljaren” (som faktiskt kom före denna bok) heter ”Stalin: den röda tsaren och hans hov” och behandlar tiden från revolutionen till Stalins död. Den är nästa bok på läslistan.

Passa på förresten, snart kanske det blir svårare att gräva i rysk historia. Putin håller tydligen på att stänga arkiven (vars öppnande gjorde de båda böckerna av Simon möjliga).

Vladimir Putin har bestämt sig för att på olika områden undertrycka obekväma sanningar. Genom att stänga ryska arkiv för forskare som vill undersöka brott under Stalintiden, vill Putin undvika att kritik riktas mot hans glorifiering av Sovjeteran.

Den ryska björnen någon?

[Ryska arkiv försluts igen | Axess 2008]