Saknar ägarna inflytande?

Jan Helin, chefredaktör på Aftonbladet, kommenterar att LO har sålt aktier till Schiebstedt.

Aftonbladets journalistik påverkas inte av ägarna

Fint, det är faktiskt det jag alltid har trott och har sagt. Det som påverkar journalistiken är personerna som faktiskt producerar nyheterna – inte vem som äger bolaget som betalar ut journalisternas lön. Dock kan ägaren ändå påverka och det säger Jan själv:

LO kommer att ha kvar inflytande över Aftonbladets ledarsida. Där har LO en vetorätt i styrelsen vid tillsättandet av Aftonbladets politiska chefredaktör.

Ägarna påverkar inte journalistiken – nä, men journalisterna. För det är väl det han säger? Ännu bättre blir det här:

LO har inte varit intresserade av pengarna utan av att Aftonbladets ledarsida förblir oberoende socialdemokratisk.

Alltid gillat begreppen ”oberoende”. Framförallt när man blir lite mer preciserad. Socialdemokratisk är ju ändå hyfsat precist. ”Oberoende vänster” köper jag – det är lagom luddigt, lika så ”oberoende liberal”. Tar man”oberoende ultrakonservativ-abortmotståndar-frikyrklig-kristen” ser man ju lätt att man lika gärna kan hoppa över ”oberoende”.

Sedan avrundar Jan hela artikeln med att återigen göra mig förvirrad:

Men Aftonbladets journalistik påverkas inte på något annat sätt på grund av ägarförhållandet. Aftonbladet står fritt från ägarna.

Visst – ägaren har bara vetorätt vem som skall sköta politiken på tidningen.