Bra med skolk i betygen

Nu skall antalet skolkade timmar skrivas in i betyget. Redan idag får man göra detta, men nu skall det alltså bli obligatoriskt.

Och eftersom detta är ett krav som ställs på någon, så skriker självklart vänstern i högan sky:

Den här typen av åtgärder kan få en tvärtomeffekt, att man bara skriver in en siffra i ett betyg istället för att faktiskt åtgärda problemen. Många gånger är skolk förknippat med väldigt stor social problematik

Allt enligt Marie Granlund som är vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Förslaget kan väl självklart ses som en enkel utväg, men det är en del av ett paket. Att ungdomar skolkar beror långt ifrån på att ”de inte trivs i skolan eller inte mår bra”. Det beror i många fall på att inget händer när man väl göra det. Föräldrarna får inte veta och skolan har inget att sätta emot.

Björklunds förslag är bra, men det är ju inte på något sätt tänkt att ersätta lärare, kuratorer eller sjuksystrar. Dock kan det faktiskt få ”marginal-skolkaren” att tänka efter en eller två gånger innan han eller hon skolkar nästa gång.

Läs också SvDs Ledarblogg om samma fråga.

[SvD » Inrikes » Oppositionen säger nej till skolk i betygen]