Varför bara häften då?

Politiker är bra roliga… dom ”bestämmer” bara grejer ibland. Som detta exempelvis:

Minst 50 procent av all energi som produceras år 2020 ska vara förnybar, har riksdagen beslutat.

Varför beslutar man bara om 50 procent? Om det nu bara är att ”besluta” något, varför inte 100%? Och vad hände med beslutet ”Alla krig i världen skall upphöra och alla människor skall få rent vatten och tillräckligt med mat”-beslutet? Riksdagen ligger på latsidan enligt mig!

Den rödgröna oppositionen var självklart emot beslutet. Hade dom fått bestämma hade det inte blivit 50 procent, utan 53% !  Shit – jag får nog ta och rösta dom på nästa val.

(om ingen ser ironin i raderna ovan så vill jag bara påpeka att det ÄR ironi)