Detta är statens illusion

Detta hittade jag hos Munkhammar. Har hört det förut någonstans, men kunde inte dra mig till minnes vart. Om nu var Bastiat eller inte – det stämmer lika bra för det:

”Staten är den stora illusion, i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad.”

Munkhammar fortsätter:

Många tror helt enkelt att just de betalar mindre än genomsnittet men får ut mer än snittet.

Så kan det av naturliga skäl inte vara. Men det hindrar inte vänstern att försöka lura i folk att så är fallet. De säger alltid att det är höginkomsttagarna som betalar, men ”alla” ska få. Tvärtom betalar alla, och får tillbaka rätt lite.

Det är lite som bilkörning. Mer än hälften av alla bilister anser sig köra bättre än genomsnittet. Det säger sig självt – så kan det inte vara.