Är du inte med os(S) är du emot oss…

Detta är sinnessjukt… en person har blivit utslängd av Transport för att han är aktiv inom (KD). Anledningen till detta är enligt honom själv:

Min kritik av att facket subventionerar medlemskap i Socialdemokraterna kan ha bidragit

När det diskuteras om fackens obehagliga samröre med (S) så slängs frågan tillbaks – gå med och ändra på det då! Nu har Joakim Widell gjort det – och blir så utslängd. Det verkar nästan som att facket MÅSTE höra ihop med (S) för att få det att fungera. Någon annan förklaring kan jag inte se…

Att föreningar skapar regler för hur man skall drivas och vilka personer som får vara med eller inte ger jag blanka f*n i. Så länge dom inte bryter mot lagen, det är frivilligt att vara med och gå ur, har makt över andra människor än dom som dom representerar och inte ånjuter några privilegier från statsmakten. Facket bryter tyvärr mot de tre sistnämda och arbetar dessutom hårt med att slänga ut exempelvis letter från Sverige.

Bättre då med mitt fackförbund – Ledarna via Sjöbefälsförbundet. Denna organisation är partipolitiskt oberoende och slår åt alla håll. När det väl slås, vilket inte är så mycket. Man jobbar istället FÖR sina medlemmar, snarare än emot någon motståndare. Förbundet tillämpar dessutom sifferlösa avtal sedan 15 år tillbaks vilket gör att man får en lokal löneförhandling vilket både företag och de anställda tjänar på.

När tror ni Transport och Byggnads når dit?

 • Benkt Lundgren

  Trevligt att du är positiv till Sjöbefälsförbundet. Däremot medger jag att jag inte håller med dig om kritiken mot vissa LO-förbund att de vill ”kasta ut letter”. De idioter som för fem år sedan ropade ”go home” i Vaxholm har det nu också tagits avstånd ifrån (satt kanske lite väl långt inne…). Förbundens principiella hållning i Laval-ärendet måste man som fackförbund stödja, liksom kritiken mot EG-domstolens utslag (se t.ex. artikeln på sidan 5 i Sjöbefäl nr 8/2009, som kommer ut den 9 december).

  I övrigt håller jag personligen med dig om det mesta, dock ett sakligt påpekande: Enligt vad jag erfarit har Joakim Widell varken uteslutits ur eller berövats alla sina förtroendeposter i Transport. Han har bara uteslutits från avdelningens ”fackligt-politiska utskott” (som i och för sig är något obskyrt, där är vi överens!). Allt enligt denna replik i Svenska Dagbladet:
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3893623.svd

  Med vänlig hälsning
  Benkt Lundgren
  informationsansvarig, Sjöbefälsförbundet

 • http://www.gryningsrad.se Gryningsräd

  Hej Benkt!

  Nja, anser ändå att de mest vänstra av fackförbunden gärna är rätt beska när det gäller utländsk arbetskraft. I Lavalmålet erbjöds dom tom lön enligt kollektivavtalet (119kr/h) med dr Byggnads krävde 145 kr/h (för att detta var standard i Sthlm). Detta är inget annat än maktmissbruk. Ett företag gick alltså i konken när dom faktiskt VILLE följa kollektivavtalet…

  Har också sett repliken och detta är inget som nämndes i artikeln heller, men detta faktum förminskar ju inte kritiken på något sätt.

  Min stora poäng är att man faktiskt kan vara ett partipolitiskt oberoende fackförbund – som Sjöbefäl – och ändå fungera rätt bra 😉

 • http://www.byggnads.se Dan Lundqvist Dahlin

  109 kronor per timme var vad byggföretaget Laval sade sig vilja betala de anställda vid bygget i Vaxholm. 145 kronor var Byggnads krav (dåvarande genomsnittslön för byggarbete i stockholmsområdet). 164 kronor är den timförtjänst som NCC:s byggnadsarbetare hade när bygget slutfördes. Cirka 30-35 kronor (4 000 – 6 000 kronor per månad) blev den verkliga timförtjänsten för de lettiska byggnadsarbetarna.

  Dan Lundqvist Dahlin
  Byggnads

  • http://www.gryningsrad.se Gryningsräd

   Hur mycket lön får man från ett bolag som har gått i konkurs?

   Oftast brukar det vara noll kronor.