Sanna – det är du som bevisar genushysterin

Efter Cecilia Malmströms utnämning till EU-kommissionär har hon från alla håll fått positiva kommentarer. Dock så kunde Per Ström inte hålla sig riktigt:

Regeringen har nominerat Cecilia Malmström till ny svensk EU-kommissionär. Ett utmärkt val, eftersom folkpartisten Malmström är mycket kompetent. Samtidigt väcker utnämningen frågetecken ur ett jämställdhetsperspektiv: Är det överhuvudtaget möjligt för en karl att bli svensk EU-kommissionär?
Sverige har varit EU-medlem i 15 år. Under den tiden har vi haft två kommissionärer, Anita Gradin och Margot Wallström, båda kvinnor. Redan då hette det att ”det ska vara en kvinna”.

Det fullkomligt haglar ut anti-jämställdhets-argument så att det tillslut blir lite löjligt. Dock tror jag att Per är smartare än så. Det dröjde självklar inte längre förrän svaret kom, då via Sanna Rayman på SvD:

I Pär Ströms artikel finns en maskulinism som går hand i hand med ett antal feministiska riktningar. Han anlägger en strukturell analys med vidhängande millimeterrättvise-krav om jämn fördelning mellan könen. Samtidigt säger han sig vilja ha en sann och könsneutral jämställdhet där sådant som kompetens sätts främst.

Poängen med mycket av det som Per Ström skriver är att han just använder genus-tyckarnas millimeter rättvisa och använder den i situationer där samma millimeterrättvisedebatt aldrig förs. Jämför antal kvinnor i bolagsstyrelser med hur många som gör lumpen? Per tycker alla gånger att Cecilia ÄR kompetent men frågar sig hur debatten hade gått om situationen hade varit den omvända.

Svaret från Sanna ger ytterligare poäng hos Per – har någon skrivit en försvarsartikel på ett inlägg av Gudrun Schyman? Tveksamt – och det är precis det som Per sätter fingret på.

Min ståndpunkt i hela dramat – om Sveriges ”tre damer i rad” – är ”och?”. Vem bryr sig? Det har faktiskt varit kompetenta personer hela högen, precis som de män som har suttit som statsminister i Sverige och på poster som har varit mer ”uppblandade” – typ justitieministerposten. Egentligen skall inte ens könet diskuteras, tyvärr har vi det så i Sverige.