Vi kan inte tvinga folk att vara hjältar

Beatrice Ask (M) trampar idag riktigt snett på SvDs Brännpunkt. Folk skall tvingas – via lag – att vara hjältar. Det handlar om den sk. ”civilkuragelagen” och en utredning skall nu tillsättas för att undersöka hur en sådan lag skulle se ut. Vad tänker människorna på?

Vi skulle alltså få en situation där ”var och en att efter förmåga ingripa när någon är i nöd.” Vem tusan skall bestämma det? I domstol? En lag som denna skulle knappast få folk att hjälpa till mer och det hade snarare blivit det omvända. Letar polisen efter vittnen till något lär en person som inte ”efter förmåga har ingripit” hålla näbben. Detta leder då till färre fällande domar mot personer som begår brott. Snacka om omvända världen.

Läs också Hanna Wagenius. Det kan te sig tvärtom också – att människor lägger sig för mycket:

Tolererar domstolarna allt för många omotiverade ingrepp riskerar vi ett samhälle där folk exempelvis ringer 112 i onödan för att vara på den säkra sidan. Hur bra vore det egentligen på en skala?