Vi får bättre välfärd MED vinst

Carin Jämtin skriver idag på DN Debatt att skattepengar inte skall ner i ”kapitalisternas fickor”. Dock är det så att de alternativ som har skapats när skolan, vården och omsorgen fick konkurrens har gjort hela verksamheten bättre. DNs ledare skriver:

Men detta är dimridåer. Det intressanta är inte ”vinsten” utan hur systemet som helhet fungerar.

Konkurrens får inte bara tilltalande effekter. Som förälder är det svårt att känna entusiasm när skolan som barnen går i lägger en massa pengar på osaklig reklam. De skulle ha kunnat gå till undervisningen. Naturligtvis kan den som söker fel i Friskole-Sverige också hitta exempel på pedagogik av diskutabelt värde.

Detta är emellertid bara den ena sidan av den förändring som Sverige genomgått under de senaste decennierna. Konkurrensen har också haft positiva effekter. Inte minst har den tvingat kommunala skolor som tidigare drevs ganska slentrianmässigt att fundera över vad som är deras svagheter och vad de behöver förbättra.

De flesta friskolor har inte tagit ut så mycket vinst, så ett förbud skulle på kort sikt inte få några större effekter där. På vårdområdet däremot skulle ett förbud snabbt bli kännbart.

Det handlar som sagt inte att om se vilket resultat som man får, utan hur verksamheten bedrivs och vilka ”fel” man kan tänkas se. Att sedan skolorna (och annan verksamhet som det offentliga har haft monopol på) på många sätt förbättras sedan man fick börja konkurrera tänker inte Jämtin på. Det är faktiskt så att utan ”vinst” hade inte verksamheten idag varit lika bra som den är. Bloggen Bent sätter fingret på S – och vänstern i allmänhet – det är inte de fattiga de värnar om, det är att man inte gynnar någon som har ”lyckas” mer pengar :

Jag kan inte dra mig till minnes något förslag från de senaste åren som berör det att höja golvet för de fattiga – utan det handlar alltid om att på något sätt dra in pengar från de rika till staten. Och där ska pengarna stanna, för man kan ju inte börja vara vårdslös med “vårt gemensamma” och dela ut de pengarna till höger och vänster.

Läs också: Göran Widham, Jakob Haidbrink och Magdalena Andersson