Margot svarar

Efter Timbros rapport om EUs propagandapengar så har nu Margot Wallström – ytterst ansvarig i EU för kommunikationen med medborgarna – svarat på DN Debatt:

Vår årliga kommunikationsbudget, inklusive personalkostnader och kontor i samtliga 27 medlemsländer, uppgår till cirka 2,1 miljard kronor. Utslaget på hela EU:s befolkning motsvarar det cirka 4 kronor per invånare och år eller 0,02 procent av EU:s årliga budget.

Det är så att varje område inom EUs organisation också har en kommunikationsbudget. 2,1 miljarder är bara de pengar som Margot spelar med. EU blir vad medlemsländerna gör det till. Men för att det ska bli både bra, trovärdigt och demokratiskt måste förstås medborgarna spela en avgörande roll. Och som Paulina Neuding skriver:

När EU-medborgarna får en chans att säga sitt om EU, brukar svaret vara ett tydligt nej till ökad överstatlighet. Sverige och Danmark röstade nej till EMU-medlemskap 2003 respektive 2000, Irland röstade nej till Nicefördraget 2001 och nej till Lissabonfördraget 2008, och Frankrike och Nederländerna röstade nej till EU-konstitutionen 2005.

Dock verkar det inte har gått fram till politikerna, istället försöker dom omvända oss till att gilla EU. Med våra egna pengar… men, det är ju ”bara” 4 spänn, så det kan vi väl bjuda på. Eller inte…