Man har rätt till sina betyg!

Regeringen har föreslagit att utöka skolplikten med ytterligare ett år. Detta för de elever som misslyckas med att få sina betyg efter nian. Alla håller dock inte med dom detta, föga förvånande de personer på vänsterkanten. Svensson skriver:

Det senaste påhittet från regeringen och mer specifikt från regeringens totalt okunnige utbildningsminister Jan Björklund, är att elever ska tvingas till extra år i skolan.

Mall 1A. Först lite person-bashing och sedan gör man skolplikten till tvång. Eleverna skall MOT SIN VILJA gå i skolan. Hemska tanke i ett demokratiskt samhälle som Sverige. Lika bra att skippa skolplikten helt då? Antagligen har dessa elever ”tvingats” gå i skolan i nio år innan det tionde.

Bryr man sig dock om barn i skolan kan man läsa vad Björklund själv har att säga:

Redan i dag förekommer att elever får gå ett extra år. Men när de fyllt 16 omfattas de inte längre av skolplikten.

– Det är tillåtet att gå om en årskurs, men eftersom skolplikten slutar vid 16 innebär det att många hoppar av, säger skolminister Jan Björklund (FP) till Dagens Nyheter.
Björklund berättar att regeringsförslaget innebär att eleverna ska få specialsydd undervisning under extraåret.

– En del behöver speciallärare, en del behöver helt enkelt mer tid, säger han.

Hur man kan vara negativt inställd till detta är för mig en gåta, fast å andra sidan sätt är det samma personer som är emot detta som också är emot specialklasser i matte (men inte i idrott), emot ordning och reda i skolan, emot att flit skall löna sig (sammanpressad lönestruktur och progressiv skatt någon?) men självklart för ”rättvisa”. Om nu rättvisa är att släppa iväg ungdomar från skolan utan godkänt i svenska och engelska.

Det skall heller inte bli möjligt att läsa upp sina betyg på Komvux. Detta kommer väl också att leda till ett jävla liv på ”rättviseförespråkarna”, men betänk detta. Personer som idag saknar betyg hamnar utanför Komvux och dessa platser går istället till de som vill lägga ett extra år på att få högre betyg inför universitetssökandet. Rättvist?

Det skall självklart gå att tenta upp betyg, men detta ger inte rätt till studiemedel eller att man kan LÄSA upp betygen. Men är man ambitiös så är det självklart att man kan läsa upp ett eller två ämnen mellan en annan utbildning eller extrajobb.