Hårt, orättvist och allmänt taskigt om Komvux

Angående skolan, Komvux och Jan Björklund, så här står det…

”Det ska inte längre gå att skaffa sig en attraktiv högskoleplats – till exempel inom läkarutbildningen – genom att läsa upp gymnasiebetyg på komvux. Reglerna för så kallad konkurrenskomplettering via komvux skrivs om helt. Vi vill bekämpa frestelsen att ta lättvindigt på gymnasietiden och räkna med ett fjärde år på komvux,
(…)
Nu fattar regeringen beslut om förändrade antagningsregler för universitet och högskolor. Taktikval motverkas medan ansträngning och förkovran belönas. Den som konkurrenskompletterar, det vill säga i efterhand läser upp godkända gymnasiebetyg på komvux, ska inte längre kunna gå före i kön till universitet och högskolor. Vi har eftersträvat rättvisare, tydligare och förenklade regler som signalerar att goda kunskaper lönar sig.”

Och detta skriver… ja, vem var det? Jo, Leif Pagrodsky och Lena Hallengren redan 2006. Lika orättvist då som nu?