Dags att prova ett nytt spår i bostadspolitiken?

Det finns inte tillräckligt med bostäder i Sverige…

Priserna är reglerade, vilket skapar en insider-outsidermodell, enligt vilken den som är på insidan skyddas mot konkurrens från den som är utanför. (Ungefär som på arbetsmarknaden…)

Säger P, L & C och jag håller med. Vi har ju provat regleringsmodellen nu ett par år (sedan 1968) och hur verkar det funka? Övriga varor i landet är det fri prissättning på. Är det någon som har problem att få tag på en bil? Eller ett paket spaghetti? Eller en ny microvågsugn?

Kommentarerna på inlägget är antingen ”medhållande” (nytt ord, kom på det precis. Det betyder att man håller med) eller dumma:

Vad tror du t.ex. samhällsekonomiska kostanden blir av att införa marknadshyror på lång sikt? Segregation och uppdelning som spär på motsättningarna och skapar ”vi” och ”dom”-stmälpar och kan kosta oss mycket mer än några futtiga snedfördelade hyror

Anonym menar här att hyresregleringen minskar segregationen. Inget kunde vara med felaktigt. Åk ut till Angred eller Bergsjön – hyresrätter och segregering. Fungerar hyresregleringen mot segregering – nej, nej och åter nej. Så  vad väntar vi på?