Bort med zebralagen

Vore det inte dags att skrota zebralagen nu? Det har sedan länge (se länk 1) visat att det skadas FLER människor vid övergångställen än innan lagen kom till. Varför är det nu så?

Jo, när någonting lagstiftas tar folk genast tillfället i akt att sluta tänka över det som det lagstiftades om. När ansvaret tas ifrån en, slutar man tänka. Jag bor i Linnéstaden i Göteborg och ser dagligen när jag kör bil här hur människor tänker – eller snarare inte tänker alls.

Inte nog med att folk kliver rätt ut på övergångsställen utan att se sig om, nej, dom gör det även det på vanliga vägar. Mitt i gatan… stövlar rätt ut och hoppas på det bästa. Nu har det dock gått så långt att bilarna räknar med detta så det stannas och släpps förbi hej vilt.

Detta gjordes även INNAN zebralagen, men då fungerade det med samspel – inte lag. Folk stannade vi vägkanten, tittade höger-vänster-höger och – om bilarna stannade – så gick man över. Annars inte…

Och – i dagar av miljöhysteri – vorde det inte bättre att bilarna faktiskt fick köra förbi innan fotgängarna kunde gå över? En buss med 70 personer måste stoppa för att EN person skall stövla sig över zebraränderna?

Nej, skippa zebralagen och återinför samarbetet i trafiken istället!

[Nonicoclolasos 1] [Nonicoclolasos 2]