Ridå för kunskapen

Kunskap kommer, tack vare IPRED-lagen, i framtiden bli mindre tillgänglig. Kungliga Biblioteket tvingas nu att stänga sitt öppna nätverk.

Ipredlagen är en stor katastrof för de öppna nätverken, för Kungliga Biblioteket, och för hela ABM-sektorn (arkiv, bibliotek, muséer red. anm.), sa Pelle Snickars, som också är fil dr i filmvetenskap, vid gårdagens debatt.

Eftersom en bransch (film & musik) har uråldrade affärsmetoder som gör att det inte på ett enkelt sätt går att köpa digital teknik, samt att riksdagen har ordnat en specialskriven lag åt dom, så sitter vi nu där. Det försprång vi faktiskt har när det gäller att dela kunskap är nu utraderad och de länder som inte har liknande lagar kommer i ännu större utsträckning att köra om oss.

Grattis regeringen!

[Nyheter24] [HAX]