Medborgarna biter tillbaks

Än har inte politiker lärt sig att man inte kan trampa på medborgarna. Efter Nej-resultatet på Irland angående Lissabonfördraget höjdes det genast röster om att omröstningen skulle ”tas om”. Bland argumenten hörde att Irland skulle få lite undantag och sedan acceptera, alternativt att ”folket förstod inte frågan, så vi ska nog ge dom en chans till”. Nu kommer resultaten av medborgarförraktet:

Enligt opinionsundersökningen skulle 62 procent av de tillfrågade rösta nej om folkomröstningen togs om, något som andra EU-länder föreslagit. Detta att jämföra med de 53 procent som röstade nej i juni. Samtidigt har ja-sidan tappat mark. I valet skilde det sex procentenheter mellan de bägge blocken, men enligt enkäten är avståndet nu 24 procent.

Undrar hur EU skall baxa igenom den här stenen?

[SvD]