Perpetuum mobile

Detta måste ni bara se…

Det är så pinsamt, så pinsamt, så pinsamt. Kommer inte ihåg när man lärde sig det, men det måste ju ha nämts på något fysiklektioner att evighetsmaskiner inte går att tillverka. Det är en omöjlighet. En liten tröst är det väl eventuellt att det faktiskt är en politiker som yttrar sig, men den trösten försvinner snabbt när man får reda på att han faktiskt är lärare!

[Wikipedia] [Riksdagen] [Henrik Alexandersson]