Det beror på vem som säger det

Om det är någon som kritiserar regeringen så är det vänsterflanken. Och Ung Vänster får man ändå räkna till den yttersta vänstern. Dom kritiserar alltså regeringen för allt som dom gör – och inte gör. Det blir dock rätt lustigt när dom själva (för en gångs skull) lägger fram egna förslag:

Inför en genomgripande subventionering av lönekostnaden under det första året för arbetsgivare som tillsvidareanställer långtidsarbetslösa ungdomar.

Med andra ord en sänkning av arbetsgivaravgiften. Fast vem kommer inte ihåg Vänsterns ”vem tjänar på ungdomsrean”-kampajn? Märkligt att detta förslag nu verkar ”vänster” snarare än ”höger”… Via Algoth Throin och Hanna Wagenius

LAS, LAS, LAS

LAS (Lagen om AnställningsSkydd) har diskuterats flitigt på sistonde. Det börjar helt enkelt röra på sig och det är inte en sekund för sent. PJ Linder påminner idag om en artikel av Svante Nykander:

Las var en förgiftad gåva till löntagarna” lyder rubriken på Nycanders artikel.

Under den svenska modellens glansperiod fanns ingen lag. Regelverket kring uppsägningar reglerades i huvudavtalet (som slöts i Saltsjöbaden), och frånvaron av lag resulterade inte i kaos och stridigheter.

Precis så. Den sk. ”svenska modellen” förutsätter att politiker INTE lägger sig i arbetsmarknadens förehavanden. Dock tillkom LAS under Sveriges mörkrödaste tider och är kort och gott ett statligt ingrepp i arbetsmarknaden. Dags att återuppliva den svenska modellen?

Det har börjat röra på sig med LAS:en

Det börjar röra sig i LAS-frågan. Centerpartiet har bestämt sig att skiten skall bort, eller i vart fall reformeras så att de värsta bieffekterna av lagen försvinner. Detta tas dock inte väl emot i alla läger – faktiskt, inte i något annat läger (nästan och nästan). Det är bara Centern som driver frågan. Heder åt detta!

Ja, men hur ligger det till då? Som vanligt verkar ju de bägge sidor ha rätt – fastän dom håller på två diametralt motsatta åsikter. Man kan ju faktiskt bli ledsen för värre och lär knappast påverka politiker förtroendet och intresset för politik i rätt riktning.

Se upp för de svarta korparna som skyller allt på LAS, de har ett syfte. Vi bör istället ge LAS en återställare så att lagen förstärks. Det ger trygghet och omställningsmöjligheter på arbetsmarknaden. LAS låser inte ungdomar ute från arbetsmarknaden, oseriösa arbetsgivare gör det.

Den som skriver detta är naturligtvis sosse och tycker att LAS är jättebra. Självklart duckar man för vetenskapen som säger att just LAS innebär att icke etablerade personer har svårt att få tillträde på arbetsmarknaden. Dick Erixon har varit på seminarium:

Han [docent Per Skedinger vid Institutet för Näringslivsforskning] har gått igenom 85 empiriska studier varav mer än hälften publicerats de senaste tre åren.

[…]

Forskningsrapporterna kommer delvis till motstridiga slutsatser på vissa områden, men Per Skedinger lyfter fram resultat där forskningen pekar i samma riktning.

[…]

Antställningsskydd ger minskad dynamik och långsammare strukturomvandling. Det blir färre nya jobb och färre nya företag. ”Anställningsskyddet har ett visst pris”, medgav Österberg men menade att det är något som samhället är berett att betala.

[…]

Mest intressant tycker jag dock studierna är som tar upp “upplevd trygghet på arbetsmarknaden“. Det är studier som fokuserat på hur nöjda individer i olika system är med sin trygghet. Det är naturligtvis helt subjektiva upplevelser, men slutsatsen lyder: “Anställda i länder med starkt anställningsskydd känner sig inte tryggare, snarare tvärtom.”

Förklaringen är att i de länder som har lägre anställningsskydd är det samtidigt lättare att få nytt jobb. Det gör att de som är missnöjda med sitt jobb av någon anledning enklare kan byta till annat jobb om anställningsskyddet är svagare. Man förlorar ingen turordning eller annan förmån på att byta till ett jobb man trivs med.

Vi har i Sverige Europas högsta ungdomsarbetslöshet. Varför då? För att vi inte satsar tillräckligt med pengar på fräcka arbetsmarknadsåtgärder? Eller kan det bero liiiite på en stel arbetsmarknad och hög kostnad för anställning? Fundera på det lite självt – om du själv hade varit företagare. Att någon annan bestämmer vem du skall säga upp när du väl måste dra ner – kanske en ung, begåvad människa som tagit fram din nya produkt, men börjat ”sist” måste lämna för att någon annan säger så? LAGEN säger så…

Globaliseringsrådet har också nämt LAS som en fråga som Sverige måste ta tag i för att möta den nya världen. Dags att sätta igång då regeringen. Antar dock att dom inte vågar ta i denna fråga så nära valet. Blir det dock en valseger 2010 för den borgerliga regeringen så kommer nog det öppnas dörrar – var så säkra. Sverige håller kanske på att av-sossifieras?

Gör det enklare för företagande

Regeringen vill nu försöka göra det enklare för unga att starta företag och det är väl inte en sekund för tidigt. Det finns en mängd märkligheter i hur stöden från staten ser ut idag. Exempelvis måste man vara 25 år gammal för att kunna söka Starta-eget-bidrag. Vill man vara med i Ungdomsgarantin måste man har varit arbetslös i 3 månader.

Varför dessa trösklar? Varför måste man gå arbetslös i 3 månader innan man kan kliva in i något program? Om tidsluckan hade tagits bort hade troligtvis inte platserna svämmat över eftersom man dels kan låta handläggarna sortera bland ansökningarna, samt att alla troligtvis INTE hade sökt programmet.

25årsgränsen för starta-eget-bidrag är ännu märkligare. Om ni har sett de senaste tidernas företag som gör succé världen över är det inte sällan människor som är UNDER 25 år – och som också har drivit företag sedan många år tillbaks.

Alla partier är för att sänka ålderskravet vilket är hoppfullt och hoppas att detta verkligen blir av.

[SvD]